Waarom kiezen voor Calduran kalkzandsteen?

Oersterk

Door de hoge druksterkte van kalkzandsteen, leverbaar in verschillende druksterktekwaliteiten, kunnen dragende wanden gemaakt worden met een hoge belasting. Dit betekent dat gebouwen van 8 tot 12 verdiepingen goed in kalkzandsteen kunt uitvoeren. De hoogste sterktes worden bereikt bij gebruik van lijmmortel en Hoogbouwelementen met een druksterkte van 44 N/mm².

Hoge geluidsisolatie

Door de hoge volumieke massa is bij appartementenbouw met massieve wanden een zeer hoge geluidsisolatie haalbaar. Een kalkzandsteen wand van 30 cm is dan voldoende als woningscheiding. Bij toepassing van Hoogbouwelementen mag dit zelfs 25 cm zijn. Bij rijtjeswoningen verkrijgt men met ankerloze spouwmuren (120-60-120) een nog betere geluidsisolatie waarbij het geluid van buren tot een minimum wordt beperkt.

Flexibel bouwsysteem

Metselwerk als bouwsysteem. Vooral in combinatie met diverse steen-, blok- en elementafmetingen zijn eenvoudig verschillende vormen te maken en is geen repetitie benodigd. Ook ronde wanden zijn goed te realiseren. Voor elke wand worden de elementpasstukken apart gemaakt en de tekenkosten zijn ten opzichte van de totale wandkosten van ondergeschikt belang. Zelfs een ontwerp van een enkele woning kan met het elementensysteem worden gemaakt.

Hoge bouwsnelheid

Kalkzandsteen lijmmortel trekt snel aan en daarom kunnen kalkzandsteenwanden in één keer verdiepingshoog worden opgetrokken. Met een lijmploeg van twee mensen, een lijmkraantje en gebruik van grote elementen met afmetingen van 65 bij 100 cm zijn hoge verwerkingssnelheden haalbaar. Van 80 tot wel 120 m² per dag. Afhankelijk van het vloersysteem kunnen op deze manier 5 tot 7 woningen per week worden gerealiseerd. Bij inzet van een een tweede lijmploeg zijn dit 10 tot 14 woningen per week. Bij een dubbele ploeg zijn geen extra investeringen voor materieel nodig, deze zitten al in de verwerkingsprijs van de lijmer.

Prijs/kwaliteitverhouding

Met beperkte materiaalkosten, hoge verwerkingssnelheden en lage afwerkingskosten ontstaan strakke en vlak afgewerkte wanden met een hoge draagkracht, zeer goede geluidsisolatie en een hoge brandwerendheid. Hierdoor is kalkzandsteen het meest toegepaste bouwmateriaal voor constructieve wanden in de woningbouw.

Hoge brandwerendheid

Kalkzandsteen is een onbrandbaar materiaal en valt daardoor in de Europese klasse A1 met de hoogste brandwerendheid. Met wanddiktes van 100 mm ontstaan al wanden met een brandwerendheid van 90 minuten. Hierdoor zijn kalkzandsteenwanden zeer geschikt als brandwerende scheidingwanden in bijvoorbeeld winkelruimtes en bedrijfsunits. Een brandwerende bekleding of beplating is nooit nodig. Bij brand ontstaat geen rookontwikkeling door de kalkzandsteen. Lees meer op Brandwerendheid kalkzandsteen.

Circulair

Door puingranulaten van gesloopte gebouwen in te zetten bij de productie van nieuwe producten wordt de grondstoffencirkel gesloten. Calduran zet daarom ook kalkzandsteen- en betonpuin in bij de productie van nieuwe kalkzandsteen.

Duurzaam

Kalkzandsteen is gemaakt van natuurlijke materialen. Zand en kalk en zijn in ruime hoeveelheid in de natuur beschikbaar. Verharding van de steen tijdens het productieproces gebeurt bij relatief lage temperaturen en aflatende stoom wordt weer gebruikt bij het opwarmen van de stoomketels. Onze fabrieken staan in Nederland en grondstoffen worden lokaal gewonnen, zodat transportafstanden beperkt zijn. Dit alles levert een goede milieuprestatie op. Zeker in vergelijking met andere constructieve bouwmaterialen. Calduran Kalkzandsteen is opgenomen als Categorie 1 bouwmateriaal in de Nationale Milieu Database (NMD).

Koperwensen in laat stadium

In kalkzandsteen zijn makkelijk sleuven aan te brengen voor (elektra) leidingen en wandcontactdozen. Ook kunnen uitbouwen en meerwerkopties nog relatief eenvoudig worden toegevoegd of aangepast. Hierdoor is het ten opzichte van andere bouwsystemen makkelijker wijzigingen en aanvullingen in een laat stadium door te voeren. Ook aan de veel gehoorde koperswens om een muur te hebben waar nog makkelijk een gaatje ingeboord kan worden voor een degelijke verankering kan worden voldaan.

Hoge warmte-accumulatie

Doordat gebouwen tegenwoordig steeds beter geïsoleerd zijn, lopen de temperatuur in de leefruimtes in de zomer steeds vaker hoog op. Wanden met een hoge massa gaan dit effect tegen, waardoor een beter woon- en werkklimaat ontstaat. Naast een goede zonwering is een gebouw met een hoge massa de meest duurzame oplossing om oververhitting tegen te gaan.

Ademend vermogen

Een bewoner voelt zich prettiger in een woning met goede luchtvochtigheid. De lucht moet niet te droog of te vochtig zijn. Door het ademend vermogen van kalkzandsteen wordt bij een hoge luchtvochtigheid, zoals ontstaat bij koken, douchen enz. vocht opgenomen en wordt dit vocht weer afgeven als de lucht weer te droog is.

Lage afwerkingskosten

Door het gladde oppervlak van de blokken en elementen in combinatie met het gebruik van lijmmortel kunnen de wanden eenvoudig afgewerkt worden met een dunne afwerklaag van gips. Er zijn ook schoonwerk producten leverbaar waardoor deze afwerklaag achterwege gelaten kan worden. Tegelwerk kan rechtstreeks op lijmwerk worden aangebracht zonder dat een uitvlaklaag nodig is.

Bewezen bouwkwaliteit

Kalkzandsteen wordt al meer dan 100 jaar gebruikt in de Nederlandse bouw. De bouwmethode is doorontwikkeld tot een eenvoudig en robuust systeem. Zowel de ontwerpers als bouwers zijn bekend met het materiaal (regelgeving, detaillering, verwerking enz.) en het product (sterkte, gewicht, afmetingen) is optimaal geëvolueerd voor de Nederlandse bouw. Vooral bij een constructieve toepassing als hoofddraagconstructie is degelijkheid en bewezen kwaliteit noodzakelijk. Door hoge ingangscontroles en procesmetingen op de fabrieken wordt met constante hoge kwaliteit geproduceerd. Calduran Kalkzandsteen is dan ook voorzien van het KOMO-keur.

Waterbestendig

Kalkzandsteen is goed bestand tegen vocht en kan daarom ook goed in funderingen en onder maaiveld worden gebruikt. De draagkracht van wanden blijft gewaarborgd, ook als het metselwerk nat wordt. Kalkzandsteen is wel bedoeld als binnenmuursteen en niet als gevelsteen waarbij de stenen worden blootgesteld aan een combinatie van vorst en water. Water met zuren of zouten dient, net als bij beton, te worden voorkomen.

Technische advisering

Met jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van onze kalkzandsteenproducten realiseren we samen met u een bouwkundig en constructief ontwerp. We geven advies over de toepassing van de verschillende typen producten, verwerking en dilataties. Ook kunnen we een integraal ontwerp maken, waarin we een in het werk gestort betonnen casco omrekenen naar een kalkzandsteen casco. Vanzelfsprekend voldoet deze altijd aan de gestelde eisen uit- onder andere- het Bouwbesluit.