Druksterkte en rekenwaarde

Toetsing van de hoofddraagconstructie van een gebouw gebeurt volgens de rekenregels van de Eurocodes. Voor steenconstructies geldt Eurocode deel 6 (NEN EN 1996). Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de aanvullende rekenregels die opgenomen zijn in Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 9096 voor steenconstructies. De (hoofd)constructeur van het bouwproject maakt deze berekeningen en kan hierbij gebruik maken van speciale rekensoftware die door kalkzandsteen brancheorganisatie VNK is ontwikkeld.

Houd er bij de constructieve toetsing rekening mee dat bij woningbouw de geluidsisolatie meestal bepalend is voor de benodigde dikte van wanden. Bepaal daarom eerst de benodigde wanddiktes voor de geluidsisolatie voordat u de constructieve berekeningen (laat) maken.

Kalkzandsteen wordt geproduceerd in verschillende constructieve druksterkten. Wij produceren onze kalkzandsteen standaard in de druksterkte kwaliteiten: CS12, CS20, CS36 en CS44. Daarnaast worden metselstenen geleverd in druksterktekwaliteit CS16. Bekijk ons assortimentsoverzicht.

Technische specificaties

Type product in welke druksterkte leverbaar

Type product in welke druksterkte leverbaar 

Niet ieder product is leverbaar in alle druksterkten. In de tabel kunt u zien welk type product in welke druksterkte leverbaar is.

Druksterkte van kalkzandsteen lijm-en metselwerk

Druksterkte van kalkzandsteen lijm-en metselwerk

De druksterkte van kalkzandsteen metselwerk volgens NEN EN 1996 1-1 art. 3.6.1.2:

fk = K x fba x fmb
Lijmwerk: K = 0,8 , a=0,85 en ß =0
Metselwerk: K = 0,6 , a=0,65 en ß=0,25

Druksterkte lijmwerk met Calduran lijmmortel

Druksterkte metselwerk

De NEN-EN 1996-1-1 Eurocode 6 voor steenconstructies geeft aan hoe de rekenwaarde moet bepaald. Hieronder de tabellen met de rekenwaarde voor de verschillende druksterkten met de verschillende typen mortel.

Druksterkte metselwerk met Calduran Metselfix M10 en een voegdikte van ca. 10 mm

Druksterkte metselwerk met een algemene metselmortel M5 en een voegdikte van ca. 10 mm

 

Buigsterkte

Buigsterkte

NEN EN 1996-1-1 en NPR art. 3.6.32: sterkte evenwijdig aan de lintvoeg geldt alleen als er voldaan wordt aan de eisen van het metselverband (voldoende overlap, art. 9.7).

Let op! De gegeven hechtsterktes zijn alleen gegarandeerd met speciaal voor de kalkzandsteen ontwikkelde mortels. Bijvoorbeeld de Calduran lijmmortel , Calduran Metselfix® en Calduran Kimfix®. Bij gebruik van andere mortels gelden meestal lagere waarden.

Bezwijkvlak evenwijdig aan lintvoegen.

Bezwijkvlak loodrecht op lintvoegen.

 

Schuifsterkte

Schuifsterkte 

De initiële schuifsterkte van het metselwerk volgens NEN EN 1996-1-1 en NPR art. 3.6.2.

De waarden in de tabel gelden alleen bij:

  • aanvullende specificatie van de hechtsterkte in het bestek;
  • en bij gebruik van Calduran lijmmortel.

De sterkte evenwijdig aan de lintvoeg geldt alleen als er voldaan wordt aan de eisen van het metselverband (voldoende overlap, art. 9.7).

fbk= 1,4 N/mm² (representatieve waarde van de splijtsterkte van de kalkzandsteen).

Let op! De gegeven hechtsterktes zijn alleen gegarandeerd met speciaal voor kalkzandsteen ontwikkelde mortels. Bijvoorbeeld de Calduran lijmmortel , Calduran Metselfix®  en Calduran Kimfix ®. Bij gebruik van andere mortels gelden vaak andere waarden.

Schuifsterkte van een loodvoegverbinding

Schuifsterkte van een loodvoegverbinding

Stabiliteitswanden in grondgebonden eengezinswoningen worden meestal met een verlijmde loodvoegverbinding op de bouwmuur aangesloten.

TNO heeft het gedrag en de sterkte van een kalkzandsteenkern met loodvoeg onderzocht (TNO-rapport BI -91-0219). Uit het onderzoek blijkt dat voor de karakteristieke waarde van de schuifsterkte over de hoogte van de verbinding een waarde aangehouden kan worden van 22,5 kN/m1. De samenvatting van dit onderzoek is opvraagbaar bij de afdeling Techniek & Advies.

Elasticiteitsmodulus

NEN EN 1996-1-1 art. 3.7.2:
Ebgt = 700 x druksterkte metselwerk fk
Eugt = fd / 2,5‰