Privacyverklaring

Welkom bij de website van Calduran (calduran.nl). Calduran is onderdeel van CRH Plc. Calduran
neemt de bescherming van de privacy van een persoon serieus. Hieronder vindt u dan ook ons
privacybeleid om u op de hoogte te houden van de soort gegevens die we over u verzamelen en hoe
we deze gegevens gebruiken. De privacyverklaring kan worden bijgewerkt. Controleer dus regelmatig
of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan in te
stemmen met deze privacyverklaring en ons gebruik van cookies zoals hieronder is uiteengezet.
Gebruik deze website niet als u niet instemt met deze voorwaarden.

Gegevensverzameling

Afhankelijk van hoe u onze website gebruikt, kunnen we verschillende soorten informatie over u
verzamelen en opslaan. Via de website verzamelen we persoonlijke gegevens. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan uw naam en e-mailadres, welke u aan ons voor bepaalde producten en services
verstrekt.

We verzamelen ook gegevens over de browser van uw computer, waaronder het IP-adres van uw
computer en de locatie van een persoon, browsertype, besturingssysteem en de internetpagina’s die
u bezoekt. Als u onze website vanaf een mobiel of ander apparaat opent, kunnen we de in het
apparaat vervatte Unique Device Identifier vastleggen. Middels deze informatie kunnen we relevante
content en services voor dat apparaat weergeven en vormgeven.

Bezoekers aan de website

Als u door onze website browset, kunnen we geanonimiseerde gegevens verzamelen over waar u
bent en hoe u door onze website navigeert en er gebruik van maakt. We gebruiken deze informatie
om het functioneren en de gebruikersvriendelijkheid van de website te verbeteren en om het
verkeer op de website in kaart te brengen.
Contact opnemen

Als u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt, gebruiken we uw gegevens om
met u te corresponderen en bewaren wij dergelijke correspondentie.

Gegevens delen

We kunnen uw gegevens delen met andere CRH-entiteiten om informatie en services die door u bij
ons worden aangevraagd, te verstrekken en om onze services te verbeteren. We delen uw gegevens
alleen met uw toestemming met externe partijen, tenzij dit is vereist door de wet of een
overheidsinstantie.

Beveiliging

Wij streven ernaar om uw gegevens veilig te bewaren. Hierom hebben wij technische en
organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om verlies van uw gegevens of
ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen.
Verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om te achterhalen welke informatie we over u
aanhouden en om een kopie hiervan op te vragen. Als u wilt dat we uw persoonlijke gegevens
verwijderen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen. Laat het ons weten als u vindt dat onze
informatie onnauwkeurig of verkeerd is; we corrigeren deze graag.
Als u een van de bovenstaande zaken wilt aanvragen of als u een vraag hebt betreffende ons gebruik
van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met marketing@calduran.nl of 0341- 464000.

Neem als u vragen of opmerkingen hebt over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken via een van
de hierboven vermelde manieren contact met ons op.