®

Mortels en mini-silo’s

Voor de verwerking van de Calduran kalkzandsteenproducten zijn er diverse, speciaal voor kalkzandsteen ontwikkelde mortels. De mortels worden uit voorraad geleverd via de bouwmaterialenhandel.

Calduran lijmmortel

Calduran lijmmortel is geschikt voor alle kalkzandsteen lijmproducten van druksterkteklasse CS12 tot en met CS44. De mortel wordt gebruikt voor de verlijming van dragende en niet-dragende wanden. Meer informatie.

Calduran Metselfix®

Calduran Metselfix® is een metselmortel die een goede hechting garandeert voor zowel droge als vochtige stenen. Wij adviseren de toepassing van Metselfix® vanwege het sterk zuigend en glad oppervlak van kalkzandsteen. Metselfix® is ook geschikt als stelmortel voor kimmen bij wanden met een druksterkte klasse van CS12 en/of CS20. Meer informatie.

Calduran Kimfix®

Calduran Kimfix® is een kimmortel met hoge druksterkte voor het stellen van kimblokken als uitvlaklaag voor kalkzandsteen wanden. In het bijzonder geschikt voor dragende wanden met een hoge belasting zoals bij Calduran Hoogbouwelementen®. Meer informatie.

Calduran reparatiemortel

Calduran reparatiemortel gaat een goede hechting aan en heeft een groot vullend vermogen bij reparaties. De reparaties tekenen zich door het gebruik van wit cement minder af. Door het watervasthoudend vermogen treedt geen verbranding van de mortel op. Meer informatie.

Calduran mini-silo’s

Om arbeidstijd op de bouwplaats te besparen leveren wij de Kimfix® en Metselfix® ook in mini-silo’s met een inhoud van 1.500 kg (ca. 1 m3). Uit de bijbehorende silomenger komt een kant-en-klaar verwerkbare specie. Meer informatie.