Passief bouwen

Bij Passief Bouwen wordt ‘passieve energie van de zon en restwarmte optimaal benut. Op die manier kan het energiegebruik voor verwarming (en koeling) tot een minimum beperkt blijven. Daarmee ontstaat een comfortabele, gezonde en zeer energiezuinige woning of gebouw. Vanuit bouwfysisch oogpunt is de warmteregulerende eigenschap van zwaardere casco’s – zoals kalkzandsteen – gunstig.

Blowerdoortest

Termische lekken worden onmiddellijk zichtbaar met thermografische foto- en video apparatuur. Een passief gebouw wordt voor oplevering gekeurd op de luchtdichtheid. Dit gebeurt met de blowerdoortest. Een gebouw moet voldoen aan de Qv10 eis.

Technische specificaties

Luchtdichtheidsklasse

Voor Passief Bouwen geldt luchtdichtheidsklasse 3 met een Qv,10, kar.-waarde ≤ 0,150 dm³/s.m²

Voor uitgebreidere uitleg over Passief bouwen zie www.passiefbouwen.nl .