Image

Calduran Metselfix

Calduran Metselfix® is een metselmortel die een goede hechting garandeert voor zowel droge als vochtige stenen. Wij adviseren de toepassing van Metselfix® vanwege het sterk zuigend en gladde oppervlak van kalkzandsteen. Metselfix® voldoet aan NEN-EN 998-2, BRL 1905 en wordt geleverd met KOMO-certificaat. Metselfix® is geschikt voor kalkzandsteen wanden met een druksterkte klasse van CS12 en / of CS20.

Bekijk de technische specificaties

Producteigenschappen

  • Soepele, goed verwerkbare metselspecie met een uitstekende hechting en sterkte.
  • Cementgebonden mortel van fijn zand, cement en een waterretentiemiddel, ter verbetering van het vochtvasthoudend vermogen.
  • Hydraulisch afbindend.
  • Uitgeharde mortel is vorstbestendig.
  • Geschikt voor verwerking van droge en vochtige kalkzandsteen.
  • Geschikt voor metselen volgens de doorstrijktechniek.
  • Chromaatarm volgens TGRS 613.

Levering, opslag en verbruik

  • Calduran Metselfix® wordt geleverd in (mini) silo’s of in kunststof PE zakken van 25 kg, op een retourpallet en verpakt in een folie.
  • Levering via de bouwmaterialenhandel, uit voorraad.
  • Metselfix® wordt ook geleverd in mini-silo’s  met een inhoud van 1500 kg.

Opslag

Houd Calduran Metselfix® goed droog en afgesloten, in originele verpakking, vrij van de grond. De houdbaarheid op verwerking bedraagt circa 12 maanden, op chromaatgehalte circa 6 maanden na productiedatum.

Verbruik


Verbruik Metselfix® bij een voeg van 10 mm en excl. morsverlies  (10 tot 20%)
Bij metselblokken (in vuilwerksituatie) blokken koud tegen elkaar en de mortelkamers volledig gevuld.

Technische informatie

Tabel

Verwerking Metselfix

• Calduran Metselfix® met circa 2,8 l schoon leidingwater mengen tot een plastische homogene metselspecie ontstaat.
• Mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Gebruik bij voorkeur een speciemolen of staafmixer.
• Calduran Metselfix® is geschikt voor verwerking met droge kalkzandsteen. Met voorbevochtigde stenen wordt een hogere hechtsterkte verkregen. Extreem droge kalkzandsteen voorbevochtigen.
• Bij temperaturen lager dan +5° C dienen er, om het bevriezen van de mortel te voorkomen, maatregelen te worden genomen. Zoals het aanmaken met warm water en het afdekken van de gestelde kim. Men dient er rekening mee te houden dat de mortel meer tijd nodig heeft om uit te harden.
• Beijzelde en vuile producten niet verwerken. Aan deze producten vindt geen aanhechting plaats.
• Metselfix is ook geschikt als kimmortel onder normaal (t/m CS20) belaste kalkzandsteenwanden.
• Volg gedurende de winterperiode ook de aanvullende verwerkingsrichtlijnen voor de winter en het doorwerksysteem.
• Bescherm het metselwerk van begin af aan tegen hemelwater of andere mogelijkheden van vochtbelasting. Breng hemelwaterafvoeren vroegtijdig aan en gebruik, afdekprofielen of andere afdekmiddelen.
• Bescherm, bij zeer warm droog weer, de metselspecie tegen te snel uitdrogen door regelmatig te bevochtigen (nevelen zodat het water wordt geabsorbeerd en niet de cement uitspoelt).

Veiligheid
Calduran Metselfix® is met vochtigheid/water sterk alkalisch. Bescherm daarom de huid en ogen. Bij contact, grondig met water afspoelen. Bij contact met ogen bovendien een arts consulteren. Zie voor meer informatie veiligheid.

Gebruik minimaal een stelmortel M10 onder kalkzandsteen gelijmde wanden