Gebruik minimaal een stelmortel M10 onder kalkzandsteen gelijmde wanden

18-02-2020

Bij kalkzandsteen lijmwerk worden als eerste kimblokken in de specie gesteld om de onvlakheden in de vloer op te kunnen vangen. Normaliter wordt gekozen voor een kimvoeg van ca 15 of 20 mm dik. Dit om een tolerantie in de vloer op te kunnen vangen van plus en min 10 mm. Omdat kalkzandsteen vaak wordt toegepast als dragende wanden in de kwaliteit CS12 of CS20 is ons advies om voor de kimmortel een minimale mortelkwaliteit te kiezen van 10 N/mm² (M10).

Soms wordt nog de standaard mortel M5 gebruikt die ook bij het metselen van de gevelstenen wordt gebruikt. Echter een M5 mortel is meer ontwikkeld voor niet-dragend of licht belast metselwerk. Een M10 is niet veel duurder maar wel 2x zo sterk. Daarom adviseren wij standaard een M10 mortel toe te passen.

Een iets hogere kwaliteit is vaak nodig om de volgende redenen:
• Als kimvoeg dikker wordt dan 30 mm wordt de sterkte van de mortel kritischer;
• Ter plaatse van penanten en balkopleggingen kunnen de kimvoegen zwaar worden belast;
• Indien de onderliggende vloer iets te kort is gemaakt (overbouwen) is de kimvoeg niet over de gehele breedte aanwezig en ontstaan hogere spanningen dan volgens het ontwerp is berekend;
• Bij een verwerking bij lage temperaturen trekt een mortel met iets hogere kwaliteit beter/sneller aan. Dit is ook nodig als er met een redelijke bouwsnelheid wordt gebouwd.

Gebruik daarom standaard een M10 mortel of overleg vooraf met de betrokken constructeur of een M5 mortel nog voldoet. Voor Hoogbouwelementen met een druksterkte van CS36 of CS44 adviseert Calduran standaard een minimale kwaliteit van 25 N/mm² ofwel een M25. Calduran kan bovengenoemde mortels net als de benodigde lijmmortel gelijk met de kalkzandsteen meeleveren. Dan zijn alle benodigde mortels op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid op uw bouwwerk aanwezig.