Kennispagina uitvoering/verwerking kalkzandsteenproducten

Wij vinden het belangrijk dat uw bouwproces zo optimaal mogelijk verloopt. Op deze kennispagina vindt u alle handige informatie over de juiste verwerking van onze kalkzandsteenproducten.

Samen maken we uw project tot een succes!

Op zoek naar zorgvuldige en adequate bouwbegeleiding? Ons team van bouwbegeleiders helpt u graag met de volgende diensten:

Technische advisering op de bouwplaats, voorbespreking van aandachtspunten bij de start van bouwwerkzaamheden, instructies over de verwerking van kalkzandsteen, steekproefsgewijze kwaliteitsbeoordeling van lijmwerk en adviezen ter verbetering, onderzoek klachten en problemen op de bouwplaats.

Image

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het vooropperen?

Stem vooraf goed af waar u materialen het best kunt opperen. Geopperde kalkzandsteenpakketten vormen namelijk een grote belasting op de vloeren.

Bekijk voor meer informatie over opperen:

Image

Wet kwaliteitsborging

Naar verwachting wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) samen met de nieuwe Omgevingswet in 2022 ingevoerd. Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor het proces van bouwen en vergunningverlening. Wij helpen u graag verder op het gebied van:

  1. Het ontwerp.
  2. Product- en bouwdeelkwaliteit.
  3. De uitvoering.
Image

Winterwerk

De verwerkingsomstandigheden zijn in de zomer anders dan in het najaar, de winter en het vroeg voorjaar. Vorst en vocht hebben invloed op de verwerking en de kwaliteit van kalkzandsteen. Houd daar rekening mee in de voorbereiding en uitvoering.

Verwerkingsinstructies Calduran kalkzandsteen

In de verwerkingsinstructies vindt u handige tips, adviezen en een checklist. De verwerking van kalkzandsteen is in de volgorde van het bouwproces beschreven. Hiermee heeft u alle benodigde informatie op de bouwplaats beschikbaar. Daardoor verloopt het bouwproces beter, met minder faalkosten tot gevolg.

Image

Lijmen en mortels

Voor de verwerking van de Calduran kalkzandsteenproducten zijn er diverse mortels beschikbaar.

De mortels worden uit voorraad geleverd via de bouwmaterialenhandel.

Door de beste support