Brandwerendheid

Bekijk de technische specificaties

Kalkzandsteen en brand

Kalkzandsteen is een onbrandbaar materiaal, klasse A1 volgens NEN 6064. Kalkzandsteen is bij uitstek geschikt voor brandwerende en brandbestendige (hoofddraag)constructies. In de brochure brandwerendheid van brancheorganisatie VNK vindt u onderzoek dat dit bevestigt. De dampopen structuur van kalkzandsteen zorgt ervoor dat er bij brand geen afspatten van het materiaal optreedt. De brandwerende eigenschappen van kalkzandsteen maken het ook zeer geschikt als scheidingswand tussen brandcompartimenten.


Rookwerendheid

Kalkzandsteen is rookwerend. De rookwerendheid van een constructieonderdeel kan volgens NEN 6075 worden gelijkgesteld aan anderhalf maal de brandwerendheid van het constructieonderdeel. Een kalkzandsteen wand van 67 mm heeft daarmee een rookwerendheid die langer is dan 60 minuten (1,5 maal de brandwerendheid van 45 minuten). Hierbij moeten alle doorvoeringen en randaansluitingen voldoende rookdicht uitgevoerd.

Testresultaten brandwerendheid

De resultaten van de brandwerendheidstesten van dragende en niet-dragende kalkzandsteen wanden van 3 meter hoogte, bepaald volgens NEN 6069, zijn in onderstaande tabel (bij technische specificaties) weergegeven. De laagste van de vier criteria (R, E, I en W) is als maatgevend gesteld voor de WBDO eis. Het criterium R is bepalend voor de “sterkte bij brand”.

  1. R= bezwijken van de wand
  2. E= vlamdichtheid betrokken op de afdichting
  3. I= termische isolatie (max. gemiddelde temp. stijging 140°C)
  4. W= maximale warmtestraling 15 kW/m² (niet maatgevend bij metselwerk).

De waarden gelden voor massief kalkzandsteen, zowel gemetseld als gelijmd. Ook is er geen onderscheid tussen standaard kalkzandsteen en Hoogbouwelementen®. De brandwerendheidstesten zijn voor een groot deel uitgevoerd op stootvoegloos verlijmde vellingblokken met kopprofilering. Voor de brandwerendheid hoeven daarom de vellingblokken op de stootvoegen niet verlijmd te worden. Dit moet wel als er eisen zijn voor luchtdichting of geluidsisolatie.

De wanden aan de bovenzijde steunen door een vloeroplegging of via een koppeling naar de vloer.

Voor wanden met een hoogte ≥ 3 meter: in het Adviesblad brandwerendheid staat welke dikte moet toegepast.

De brandwerendheid van een wand
De brandwerendheid van een wand wordt vastgesteld door:

  1. De tijdsduur dat wanden hun draagkracht behouden.
  2. De tijdsduur/weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag (WBDBO)

1: Sterkte bij brand

De gegarandeerde tijdsduur dat wanden hun draagkracht bij brand behouden waardoor het gebouw niet kan instorten voordat alle mensen het gebouw veilig hebben verlaten en de brandweer veilig hun werk kan doen. Dit is met name belangrijk bij hoge gebouwen. Hoe hoger het gebouw, hoe hoger de eis. Voor woongebouwen zijn de eisen 60 min (hoogte vanaf 5 meter), 90 minuten (vanaf 7 meter) en 120 minuten (hoger dan 13 meter). Voor de hoogte geldt het hoogste verblijfsgebied in het gebouw als maatgevend. Bij penanten wordt een wand aan meerdere zijden aan brand blootgesteld.

2: WBDBO

Om de uitbreiding van een brand zoveel mogelijk te beperken wordt een gebouw in compartimenten verdeelt van ca 1000 m2. Op de scheiding van deze compartimenten staan brandwerende wanden met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten. Als deze wanden ook onderdeel zijn van de hoofdraagconstructie kan de eis hoger worden door de eis “sterkte bij brand” uit punt 1. Ook alle kozijnen, wandaansluitingen  en doorvoeringen uit de compartimenteringswanden moeten aan de WBDBO eis van 60 minuten voldoen.

Brandwerendheid bedrijfsverzamelgebouwen

Volgens het Bouwbesluit (artikelen 2.105 en 2.106) zijn bedrijfsverzamelgebouwen op hetzelfde perceel op te delen in brandcompartimenten van 1000 m2. In elk compartiment kunnen zich meerdere bedrijfsunits bevinden met verschillende gebruikers. In gebouwen met verdiepingen mag de oppervlakte van beide bouwlagen opgeteld niet groter zijn dan 1000 m². Wanneer in een gebouw de brandcompartimenten en besloten ruimten op hetzelfde perceel liggen en de maximale hoogte van de vloer van een verblijfsgebied 5 m bedraagt, is de vereiste WBDBO (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) van de compartimentscheidende wand minimaal 30 minuten. Is dit niet het geval dan is dit 60 minuten. Zelfs als je voldoet aan de WBDBO-eis, kunnen tijdens een brand alle units in hetzelfde brandcompartiment verloren gaan. Om dat te voorkomen adviseren wij alle unitscheidende wanden uit te voeren met een WBDBO van tenminste 30 minuten. Verder raden we u aan om te kiezen voor een eenvoudige detaillering en voor betonnen verdieping- en dakvloeren. Met een draagconstructie van kalkzandsteenwanden en kanaalplaatvloeren (i.p.v. een staalconstructie) is de eis van brandwerendheid eenvoudig te halen.

Technische specificaties

Brandwerendheid dragende en niet-dragende wand

Adviesblad

Voor brandwerendheid dilataties maken? Bekijk het adviesblad dilataties en aansluitingen.