Inleiding
Voorbereiding
Levering en losplaats
Opperen
Ondergrond en kim
Lijmen van elementen
Lijmen van blokken
Metselen van stenen en blokken
Winter- en zomermaatregelen
Veiligheid
Dilataties en aansluitingen
Schoren
Nazorg en vloeropleggingen
Afwerking
Checklist