Calduran lijmmortel

Calduran lijmmortel is een mortel voor kalkzandsteen lijm-
en vellingblokken en elementen. Deze lijmmortel w
ordt gebruikt voor de verlijming van dragende en niet-dragende wanden. De mortel voldoet aan NEN-EN 998-2 en BRL 1905 en aan de aanvullende kwaliteitseisen van Calduran voor steenkarakteristieken en initieel vochtgehalte bij beproeving.

Ter voorkoming van scheurvorming in wanden en stabiliteit van wanden/gebouwen is een goede hechtsterkte van de mortel vereist. Daarom adviseren wij altijd om bij gebruik van Calduran kalkzandsteen ook Calduran lijmmortel te gebruiken.

Bekijk de technische specificaties

Producteigenschappen

 • Lijmmortel heeft een snellere verharding dan metselmortel, waardoor na 1 dag dezelfde hechtsterkte wordt verkregen als bij een normale metselmortel na 28 dagen.
 • Cementgebonden mortel van fijn zand, cement en een waterretentiemiddel, ter verbetering van het vochtvasthoudend vermogen.
 • Korrelgrootte maximaal 1 mm, waardoor lijmvoegen mogelijk zijn van circa 2 mm dikte.
 • Gemodificeerd om uitdroging van mortel tegen te gaan.
 • Stofarm.
 • Lichte verwerking.
 • Chromaatarm volgens TRGS 613.
 • Verkrijgbaar in een zomermortel en een wintermortelkwaliteit.
 • Calduran lijmmortel is volgens het Bouwstoffenbesluit een categorie 1A-bouwstof.

Extra Calduran-kwaliteitseisen

Naast de eisen die vanuit de KOMO certificering gelden, testen wij Calduran lijmmortel ook op extreme weersituaties zoals extreme vocht, droogte, lage en hoge temperaturen. Daarbij testen we de verschillende Calduran kalkzandsteensoorten op gladheid, absorptie en hardheid. In deze situaties behoudt onze lijmmortel een goede verwerkbaarheid en hoge kwaliteit, met name voor hechting en druksterkte. Al onze bouwtechnische adviezen zijn hierop gebaseerd.

Levering, opslag en verbruik

 • Calduran lijmmortel wordt geleverd in kunststof PE zakken van 25 kg.
 • Levering via de bouwmaterialenhandel, uit voorraad.
 • Levering op retourpallet, verpakt in folie.
 • Seizoengebonden mortels:
  – zomerlijmmortel van april tot november (verwerking bij droog weer en hoge temperatuur)
  – winterlijmmortel van november tot april (verwerking tot –3°C)

Opslag

Bewaar Calduran lijmmortel droog en afgesloten in de originele verpakking, vrij van de grond. De houdbaarheid bedraagt circa 24 maanden na productiedatum.

Verbruik

Op het assortimentsoverzicht staat de benodigde lijmmortel per m² voor de diverse kalkzandsteen producten.

Technische informatie

Tabel

Verwerking Lijmmortels

Een goede lijmmortel zorgt voor optimale verwerkbaarheid en kwaliteit.

Verwerken van lijm:
 • Maak niet meer lijmmortel aan dan dat u binnen twee uur kunt verwerken. Als de lijm enige tijd heeft gestaan en is opgestijfd mag u geen water toevoegen om de plasticiteit te verbeteren;
 • Verlijm de voegen vol en zat. Gebruik daarom een lijmbak en een lijmschep. Stel de bak in op 4 mm lijm. De schep brengt standaard een 3 mm dikke lijmlaag aan;
 • Extreem droge kalkzandsteen vooraf bevochtigen;
 • Het belang van vol en zat verlijmen wordt toegelicht in het adviesblad verlijmen van stoot-, lood- en lintvoegen.
 • Wintermortel is geschikt voor temperaturen tot -3° C. Gaat het zeer streng vriezen of gaat de temperatuur zowel overdag als ’s nachts onder de 0° C, stop dan met lijmen. Let hierbij ook op welke temperatuur de kalkzandsteen heeft en dek deze zo mogelijk af met isolerende dekens. Zie ook doorwerksysteem.
Gebruik altijd Calduran lijmmortel
 1. Door toevoeging van waterretentiemiddelen wordt het vocht goed vastgehouden in de mortel en kan geen verbranding optreden. Dit is erg belangrijk bij sterk zuigende stenen zoals kalkzandsteen.
 2. De hechtsterkte is hoger dan bij andere mortels en hier is rekening mee gehouden met het uitbrengen van Calduran verwerkingsadviezen.
 3. Naast de eisen uit de productnorm en het KOMO-attest wordt regelmatig getest op Calduran producten volgens aanvullende eisen uit het VNK testprotocol (droge stenen, lage temperaturen, gladheid, absorptie enz.).
 4. Voldoende stugheid om na het plaatsen van zware elementen de benodigde voegdikte van 2 mm te verkrijgen.
 5. Optimale afstemming op weersomstandigheden door het voeren van een zomerlijm en een winterlijm (plasticiteit, verharding, hechting).
 6. De lijmmortel heeft een snelle verharding waardoor na 1 dag dezelfde hechtsterkte wordt verkregen als bij een normale metselmortel na 28 dagen. Hierdoor kunnen kalkzandsteenwanden in 1 keer verdiepingshoog worden opgelijmd.
 7. Mortel blijft minimaal 2 uur verwerkbaar.
 8. Er treedt bij verwerking geen velvorming op, die de hechting negatief kan beïnvloeden.
 9. Hoge kleefkracht zodat de lijm goed aan de verticale vlakken van de stootvoegen blijft plakken.
 10. Mortel is ook geschikt voor Hoogbouwelementen.
 11. Chromaatarm volgens TRGS 613 voor een optimale veiligheid van de verwerker.
 12. Met 6 liter water per zak altijd de juiste verwerkbaarheid.
 13. Uitpuilende lijm trekt snel aan zodat lijmmortel uitgekrabd kan worden zonder de muur/vellingblokken te bevlekken.
 14. Goed voor het milieu: lijmmortel voldoet aan Besluit Bodemkwaliteit zodat er in zijn toepassing geen milieuonvriendelijke stoffen uitlogen.
Zomermortel
 1. De inhoud van de zak in circa 6 liter leidingwater strooien.
 2. Met een mixer roeren tot een egaal smeuïge klontvrije massa ontstaat. Daarna nog minstens 1 minuut door blijven mengen.
 3. De te lijmen vlakken dienen schoon te zijn.
 4. Zeer droge kalkzandsteen voorbevochtigen. Hiervoor de producten geruime tijd (minimaal 1 uur) voor verwerking met leidingwater goed nat maken.
 5. Gebruik voor het aanbrengen van de lijmmortel een lijmbak en een lijmschep.
 6. De eerste laag plaatsen op de zuiver vlak en waterpas gestelde kimlaag; de blokken of elementen “vol en zat” verlijmen. Daarvoor de lijmmortel over de gehele voeg gelijkmatig verdelen; blijvende lintvoegdikte circa 2 mm, blijvende stootvoegdikte circa 3 mm.
 7. Uitpuilende lijmmortel na maximaal 1 uur afsteken.
 8. Niet beneden 0º C verwerken.
Aanvullende verwerkingsvoorschriften voor wintermortel
 1. Bij vorst de lijmmortel met warm water aanmaken in hoeveelheden die binnen 2 uur verwerkt kunnen worden.
 2. Beijzelde producten niet verwerken. Aan deze producten vindt geen aanhechting plaats.
 3. Bij vorst de lijmmortel kort voor het stellen van de lijmblokken of elementen aanbrengen.
 4. Niet beneden -3º C verwerken; bevroren mortel niet verwerken.
 5. Volg gedurende de winterperiode ook de aanvullende verwerkingsrichtlijnen van het Doorwerksysteem.

Veiligheid

Calduran lijmmortel is met vochtigheid/water sterk alkalisch. Bescherm daarom de huid en ogen. Bij contact, grondig met water afspoelen. Bij contact met ogen bovendien een arts consulteren. Zie voor meer informatie veiligheid.