Glij-anker

Om ter plaatse van dilataties de zijdelingse stabiliteit van kalkzandsteen wanden te kunnen waarborgen kan het glij-anker worden toegepast. De wanddelen kunnen met behulp van het glij-anker stabiliteit aan elkaar ontlenen (krachten loodrecht op de wand). Tegelijkertijd kan een verschil in werking optreden door het glijdend gedeelte (vervormingen in de lengterichting van de wand). Hiervoor dient de verwerker de lijmkoppelstrip over de helft van het anker te voorzien van een dun plastic tape (zie foto). Deze tape voorkomt de hechting aan de mortel.

Wij adviseren het glij-anker toe te passen in onderstaande dilataties (in elke lintvoeg):

  • Bij woningen met een betonnen (plat)dak; De bouwmuur langs het trapgat wordt dan dragend en dient vanwege knik zijdelings gesteund te worden.
  • Wanden langs een trapgat in windbelaste kopgevels.
  • Hoge borstweringen onder gevelopeningen (hoogte > 1 meter en breedte >1,2 meter) in zowel de situaties met één als met twee dilataties.
  • Wanden in de bouwmuren langs een trapgat, in de situatie waarbij twee dilataties in de wand (langs het trapgat) zijn opgenomen.
  • Zijdelingse schuifsterkte Fzd = 1,1 kN.