Caldubo Elementen ®

Caldubo elementen

Uw ambitie om circulair te bouwen vervult u met Calduran Caldubo® elementen. Hierbij is een deel van het grove toeslagmateriaal vervangen door gerecyclede (beton) puingranulaten.

Caldubo® elementen worden altijd projectmatig geleverd in diktes 100, 120, 150, 214 en 300 mm in druksterkteklasses CS12 en CS20 en voldoen aan de kwaliteitseisen volgens het KOMO-certificaat voor kalkzandsteen. Hoogbouwelementen en stenen en blokken zijn niet als Caldubo leverbaar.

Voor duurzaamheid

Om de aarde leefbaar te houden voor de huidige maar ook toekomstige generaties moeten we naar een circulaire economie. Dit betekent dat we bij het bouwen van nieuwe woningen zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de onderdelen en grondstoffen die vrij komen bij de sloop van oude gebouwen.

Het streven is dat er uiteindelijk geen afval meer overblijft en dat er zo weinig mogelijk gebruik wordt gemaakt van nieuwe delfstoffen.

Gebouwen moeten dan aan het einde van hun levensduur circulair worden gesloopt. De bruikbare bouwdelen worden dan gescheiden en verschillende grondstofstromen kunnen via de sloper en de afvalverwerker weer naar de producent om nieuwe producten te maken. Met de steenachtige stroom materialen die vrijkomen vanuit casco’s maken we bij Calduran weer nieuwe kalkzandsteen elementen en is de cirkel rond.

Bij de huidige nieuwbouwopgave is de grondstofbehoefte nog groter dan het materiaal dat vrijkomt bij sloop, maar we kunnen nu al minimaal 40% van het grove zand vervangen door gerecyclede (secundaire) grondstof.

Door de inzet van Caldubo en circulariteit maakt u een grote stap vooruit op het gebied van duurzaamheid. Volgens de huidige rekensystematiek volgens de MPG en de bijbehorende Nationale Milieudatabase komt dat nu nog niet zo tot uiting. Daarom is de EPD / MKI van Caldubo elementen gelijk aan die van de normale Calduran kalkzandsteen elementen. In de NMD Database is er geen onderscheid gemaakt tussen elementen en Caldubo elementen.

De circulariteit telt wel mee in de duurzaamheid van gebouwen omdat hiervoor aparte eisen worden gesteld bij ontwikkeling van nieuwbouwprojecten in kader van Convenant Duurzame Woningenbouw en “Toekomstbestendige woningbouw”.

Bekijk voor het uitgangspunt circulair bouwen en meer informatie over Calduran Caldubo® het productblad Caldubo elementen.

Calduran Caldubo® kunnen we alleen op aanvraag leveren. Voor meer informatie, neem contact op met de afdeling Verkoop via telefoonnummer 03 41 464 002 of stuur een mail naar verkoop@calduran.nl.

NIBE-onderzoek

Kalkzandsteen van Calduran scoort milieutechnisch gezien al heel goed zoals blijkt uit onderzoek van NIBE.