Woningbouw in Assen met circulaire kalkzandsteen elementen

Woningcorporatie Actium vindt duurzaamheid belangrijk en mikte bij een nieuwbouwproject in Assen op de inzet van circulaire bouwmaterialen. Hun oog viel op kalkzandsteen elementen, om zo de ecologische voetafdruk verder te verlagen.

De duurzame intenties van het project bleken meteen uit de opdracht van woningcorporatie Actium aan aannemersbedrijf Bouwmij Hendriks BV: bouw twaalf woningen met zoveel mogelijk circulaire bouwmaterialen. Actium vindt duurzaamheid belangrijk en dat zie je niet alleen terug in het gebouw, maar zelfs in de bestrating. Het mondde uit in een mooie gelegenheid voor toepassing van Caldubo Elementen van Calduran.

Eddy Tuin, projectleider bij Hendriks, vertelt over het project: “Hier aan de Lindelaan in Assen worden in opdracht van Actium twaalf RUG-woningen gebouwd voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). We noemen het RUG-woningen, omdat we twee blokken van zes woningen bouwen die met de rug tegen elkaar aan staan. Deze huurwoningen zijn bedoeld voor cliënten die uitstromen vanuit de GGZ.”

Tijdens de voorbereiding van dit project kwam naar voren dat Actium vooral op zoek was naar duurzame circulaire materialen. Stichting Insert schreef daarom op verzoek van Actium een advies over de circulaire materiaalkeuze. Door het adviesrapport van Insert is Actium ook gaan nadenken over andere circulaire toepassingen.

Duurzaamheidsambitie

Tuin vervolgt: “Tijdens een gesprek met Tim Kruse, de accountmanager van Calduran Kalkzandsteen, kwam ook de toepassing met Caldubo Elementen naar voren. Hendriks bouwt al jaren met kalkzandsteen en voor dit project is het mooi dat het ook nog circulaire kalkzandsteen is.” Dit bleek een uitstekende toevoeging aan het project.

Edger Alberts, projectleider vastgoedrealisatie bij Actium licht toe: “Als Actium hebben we een goede relatie met Hendriks. Ze zijn een betrouwbare partner, waar we graag mee samenwerken. Het is fijn dat ze bij de realisatie van dit project ook hebben meegedacht over de materiaalkeuze en dat Calduran circulaire kalkzandsteen kan bieden. De keuze voor Caldubo Elementen draagt mooi bij aan onze duurzaamheidsambitie. Onze duurzaamheidsvisie wordt ondersteund door de methodiek van The Natural Step.”

Natural Step

The Natural Step ondersteunt individuen en organisaties in het nemen van concrete acties op het gebied van ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Ze werken samen met mensen die gewoon doen en dingen uitproberen in de praktijk. Op die manier leer je samen van ervaringen (Bron: The Natural Step).

“Die methodiek geeft ons handen en voeten voor de uitvoering van projecten”, vervolgt Alberts. “Ons hoofddoel is het verkleinen van onze ecologische voetafdruk door met al onze activiteiten niet meer CO2 en andere schadelijke stoffen uit te stoten dan de aarde kan verwerken. Daarnaast dagen we onze huurders en samenwerkingspartners uit om dit ook te doen. Samen leveren we een bijdrage aan het herstel van de aarde. Dit willen wij in 2050 bereikt hebben en voortzetten.”

Om dit te bereiken moeten we volgens Alberts anders omgaan met:

  • Materialen en afval;
  • Reizen;
  • Energie;
  • Natuur en biodiversiteit.

Stichting Insert heeft naar aanleiding van de circulaire ambities van Actium een adviesrapport opgesteld over circulaire materiaalkeuzes. Alberts: “Insert is een stichting die samen met marktpartijen kijkt naar de circulaire mogelijkheden in bouw- en sloopprojecten. Door hun ervaring op het gebied van circulariteit aan de opdrachtgevers- en aan de opdrachtnemerskant kunnen ze  partijen en producten bij elkaar brengen.”

“Insert kijkt als stichting onafhankelijk naar de impact van je materiaalkeuze op het milieu”, aldus Alberts. “Zij hebben het advies voor de hele afbouw in Assen aangedragen. In het rapport zijn dan ook alle facetten meegenomen. Van gordijnen tot aan de bestrating.”

Lijmwerk

Woningbouw in Assen met circulaire kalkzandsteen elementen

Is het werken met circulaire kalkzandsteen elementen anders dan gebruikelijk? Die vraag stelden we aan Cor Moorman. Hij is al lange tijd een vertrouwde kalkzandsteenlijmer en heeft samen met zijn collega’s van Moorman Lijmwerken bij een pilotproject in Veenoord al kennisgemaakt met het lijmen van Caldubo Elementen.
Moorman geeft voor de start van het lijmwerk aan: “Bij het project in Veenoord hebben we weinig verschil gemerkt met het lijmen van gewone kalkzandsteen. Ik verwacht dat dat bij dit project niet anders zal zijn. Als je komt aanlopen en de pakketten ziet staan, zie je geen verschil. Alleen aan de sticker zie je dat het om Caldubo Elementen gaat.” De lijmers van Moorman beamen dit ook: “Het systeem voor lijmen is hetzelfde.”

Het pilotproject aan de Lindelaan in Assen is ten slotte weer een mooie opsteker voor Calduran. Tim Kruse (Calduran): “We blijven kijken naar hoe we het concept Caldubo nog beter kunnen maken. Dit is het derde pilotproject dat we mochten uitvoeren en tot nu toe zijn de reacties positief. Natuurlijk zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Daar zijn deze pilots voor bedoeld, maar duidelijk is wel dat circulair bouwen met kalkzandsteen de toekomst heeft.”

Inmiddels staat het vierde pilotproject van dit jaar ook gepland. Houd voor meer informatie deze LinkedIn-pagina in de gaten.