Kennispagina BIM

Op deze kennispagina (en met behulp van achterliggende documenten) vindt u alle informatie over onze visie, werkwijze én mogelijkheden van samenwerking. Dat allemaal om elkaar te ondersteunen tijdens de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van kwalitatief goede projecten.

Bimmen met Calduran

Wij hebben een breed assortiment kalkzandsteen wand- en casco-oplossingen voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. In dit uitgebreide assortiment zijn door ons virtuele objecten beschikbaar gesteld om mee te kunnen modelleren in het zogenoemde Bouw Informatie Model (BIM). BIM is zowel een Bouw Informatie Model vanuit het modelleeroogpunt, als een werkmethodiek vanuit het managementoogpunt. Dit houdt in dat men met een digitaal 3D-model ervoor zorgt dat alle relevante informatie van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund.

De opmars van BIM

Onze collega Ben Kruseman werd dinsdag 8 juni, samen met Jacqueline Meerkerk van het BIM Loket op het Koninklijke Hibin congres “Fabrikant van de Toekomst” geïnterviewd door Maarten Bouwhuis. Benieuwd naar waar dit interview over ging? Bekijk de video en hoor meer over de opmars van BIM.

 

Image

BIM basis ILS versie 2 beschikbaar

Gestructureerd en eenduidig informatie uitwisselen met je bouwpartners? Dat kan met BIM basis informatieleveringsspecificatie (BIM basis ILS). Versie 2 is sinds 2 oktober 2020 beschikbaar. Eenduidig samenwerken heeft de toekomst!

 

Image

Open BIM

Wij werken op basis van het Open BIM principe. Onder Open BIM verstaan we een transparante aanpak waarmee alle belanghebbenden elkaar informeren.

Samen een bouwkundig en constructief ontwerp realiseren

Vroeg in het ontwerpproces willen wij, proactief, onze BIM kennis inbrengen. Met als doel het ontwerpproces te ondersteunen bij het vinden van de beste functionele, commerciële en technische oplossingen. Uiteraard in overeenstemming met de eisen van de opdrachtgever.

Image

Modelleren met behulp van de juiste detaillering

De BIM-methodiek is een belangrijk instrument om de kwaliteit, doorlooptijd en totale kosten van uw bouwproces te optimaliseren. Het is daarom van belang dat de modellen in een vroeg stadium en zo goed mogelijk worden gemodelleerd.

Met behulp van onze detaildatabank kunt u details snel raadplegen en downloaden.

 

Voor innovatie