Open BIM

Onder Open BIM verstaan we een transparante aanpak waarmee alle belanghebbenden elkaar informeren, o.a. met behulp van 3D-objectmodellen met kenmerken, maar ook met gebruikelijke data en resultaten, zonder de noodzaak of verplichting om voorgeschreven software te gebruiken.

Projectdeelnemers zijn dus vrij in hun keuze van de software. Calduran beschikt over diverse softwareapplicaties. Uitwisseling kan, indien we met de klant over dezelfde software beschikken, via een native bestandsformaat of anders via het bestandsformaat IFC. Samengevat: Gezamenlijk Samenwerken aan het BIM-model! Meer info op website van Buildingsmart.