Duurzaamheid

Milieuprestatie en DUBO keur

Calduran kalkzandsteen is een duurzaam materiaal gemaakt van natuurlijke, lokaal gewonnen grondstoffen. Verharding van de steen tijdens het productieproces gebeurt bij relatief lage temperaturen en aflatende stoom wordt weer gebruikt bij het opwarmen van de stoomketels. Doordat bij het elementensysteem alle wanden vooraf uitgetekend zijn en passtukken in de fabriek op maat gemaakt, ontstaat er geen afval op de bouwplaats.

Dit alles levert een goede milieuprestatie op, zeker in vergelijking met andere constructieve bouwmaterialen zoals beton. Calduran kalkzandsteen heeft een DUBO keur en is opgenomen in de Nationale Milieu Database.

 

Milieucertificeringen van Calduran Kalkzandsteen

De duurzame eigenschappen van kalkzandsteen zijn vastgelegd in erkende keurmerken.
• ISO 14001: milieuzorgsysteem waarmee aangetoond wordt dat er vanuit de bedrijfsvoering een passend milieubeleid is ontwikkeld en de uitvoering ervan geborgd is.
• DUBO keur: hiermee wordt voldaan aan de door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) gestelde eisen voor het voeren van het DUBOkeur®. Kalkzandsteen behoort daarmee tot de top op het gebied van duurzaam bouwen.

DUBOkeur certificaat Calduran Woningscheidende wand
DUBOkeur certificaat Calduran Binnen spouwblad
o DUBOkeur certificaat Calduran Massief Niet dragende wand
DUBOkeur certificaat Calduran Massief dragende wand
• Milieudata: op basis van een Levens Cyclus Analyse (LCA)  is alle milieurelevante informatie bepaald voor de milieuprestatie berekening zoals geregeld in het Bouwbesluit. Deze data is ook opgenomen in de Nationale Milieu Data base.

Lees meer over certificering en markering van Calduran kalkzandsteen.

Een duurzaam leefklimaat met kalkzandsteen

Met kalkzandsteen creëert u eenvoudig een comfortabel leefklimaat. De hoge massa en daarmee geluidsisolatie voorkomt geluidsoverlast van buren en omgeving. Ook voorkomt de langzame opwarming van de hoge massa oververhitting in de zomer. Zo hoeft u minder snel of geen airconditioning aan te zetten. Met het dampregulerend vermogen wordt in perioden van hoge luchtvochtigheid, zoals tijdens het koken of douchen, het vocht uit de lucht opgenomen. Zakt de vochtigheidsgraad? Dan wordt het vocht weer afgegeven. Dit vermindert de kans op gezondheidsklachten door droge lucht. Lees meer over de voordelen van kalkzandsteen.

Voor duurzaamheid

Circulair bouwen met Calduran Caldubo®

Kalkzandsteen is een milieuvriendelijk product met zeer lage milieubelasting. Uw ambitie om circulair te bouwen vervult u met Calduran Caldubo®. Hierbij is 30% van het grove toeslagmateriaal vervangen door gerecyclede (beton)puingranulaten.

Samenwerking met Stichting Natuurmonumenten

Voor de zandwinning in Hoogersmilde werkt Calduran nauw samen met Stichting Natuurmonumenten. Zij beheert het omliggende Natura-2000 gebied Leggelderveld. Alle zandwinning wordt naast Natuurmonumenten ook in overleg met Rijkswaterstaat en omwonenden uitgevoerd. Met aandacht voor de natuurinrichting in en rondom de plassen.