Image

Wij zijn partner van Duurzaam Gebouwd! Benieuwd naar wat dit inhoudt? Bekijk de website van Duurzaam Gebouwd voor meer informatie.

Duurzaamheid

Calduran kalkzandsteen, het meest duurzame wandsysteem

Kalkzandsteen wordt gemaakt van een mengsel van zand (95%), kalk (5%) en water en wordt met hydraulische persen tot rechthoekige blokken geperst. Daarna worden deze met stoom verhard in grote autoclaven. Deze autoclaven staan met een ingenieus systeem met elkaar in verbinding waardoor het stoom efficiënt kan worden hergebruikt. Door de relatief lage temperaturen (ca 200 graden) is er maar een beperkte energie nodig om de producten te verharden. Doordat de zandwinning naast de productielocaties liggen zijn de transportafstanden voor het grootste deel van de grondstoffenkort . Al het productuitval en -afval wordt op de fabriek hergebruikt. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektrische heftrucks en is ook de zandzuiger in Harderwijk onlangs vernieuwd waarbij de motoren niet meer op dieselbrandstof werken maar op elektriciteit.

Grafiek: Milieuvergelijking van wanden met een dikte van 10 cm.

Om inzichtelijk te maken dat kalkzandsteen dus zeer goed scoort op het gebied van duurzaamheid is een vergelijkingsstudie gemaakt door Nibe, het kennisinstituut op het gebied van duurzaamheid van de gebouwde omgeving. Het onderzoek bestaat uit een vergelijking van de meest gebruikelijke wandsystemen in de woningbouw, in dit geval niet-dragende wanden. De resultaten kunnen met een goede interpretatie ook voor dragende wanden gebuikt worden. Gips is dan bijvoorbeeld niet mogelijk en in sommige situaties zullen dan andere wanddiktes benodigd zijn. In de vergelijking is er voor gekozen om alle wanddikten op 10 cm te stellen.

Image

Samenwerking GP Groot

Om de aanvoer van hoogwaardige secundaire grondstoffen voor circulaire kalkzandsteen te garanderen en te optimaliseren slaan Calduran kalkzandsteen en GP Groot recycling de handen ineen.

Achtergrond berekeningen

De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van SBK bepalingsmethode V3.0. Daarbij is gebruik gemaakt van levenscyclusanalyses (LCA), conform de zogenoemde Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen. Elke milieuprestatieberekening voor een gebouw (MPG) moet voldoen aan deze bepalingsmethode. Alle milieueffecten, vanaf grondstofwinning tot sloop van het gebouw, worden hierin meegenomen.

Het resultaat van de milieuprestatieberekening is een milieuprofiel, bestaande uit de elf milieueffecten op gebouwniveau. Deze effecten bestaan uit elf milieueffectcategorieën, zoals uitputting van grondstoffen, broeikaseffect en aantasting van de ozonlaag. Op basis van een weging naar zwaarte van het milieueffect wordt een getal vastgesteld (Milieuprestatie gebouw – MPG). Door te kiezen voor een 1-puntscore is het resultaat goed met prestaties van andere gebouwen te vergelijken en communiceerbaar.

In de getoonde vergelijking worden alle milieueffecten uitgedrukt in milieukosten in Euro/m². Op deze manier zijn alle factoren omgerekend naar één getal in Euro’s, de milieukosten ook wel schaduwkosten genoemd. Hoe lager de milieukosten, des te beter het product scoort op gebied van de milieuprestatie. In het onderzoek is ook de invloed van circulaire grondstoffen meegenomen in de vorm van puin dat afkomstig is van sloop van gebouwen. De invloed hiervan op de milieukosten is er maar in beperkte mate. Dit betekent als men vanuit circulair bouwen kiest voor hergebruik van slooppuin dat dit geen negatieve invloed heeft op de milieuprestatie van kalkzandsteen.

 

Voor duurzaamheid

Milieucertificaat en het Dubo keur

Een bouwproduct komt in aanmerking voor DUBOkeur als deze een lage milieulast heeft ten opzichte van alternatieven. Binnen een toepassing wordt gekeken welk product de beste score haalt; deze zet de maat voor de rest. Zo heeft Calduran het DUBOkeur voor haar wandsystemen van kalkzandsteen behaald waarmee ze binnen de toepassing de meest duurzame keuze zijn.

De duurzame eigenschappen van kalkzandsteen zijn vastgelegd in erkende keurmerken.
• ISO 14001: milieuzorgsysteem waarmee aangetoond wordt dat er vanuit de bedrijfsvoering een passend milieubeleid is ontwikkeld en de uitvoering ervan geborgd is.
• DUBO keur: hiermee wordt voldaan aan de door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) gestelde eisen voor het voeren van het DUBOkeur®. Kalkzandsteen behoort daarmee tot de top op het gebied van duurzaam bouwen.

DUBOkeur certificaat Calduran Woningscheidende wand
DUBOkeur certificaat Calduran Binnen spouwblad
o DUBOkeur certificaat Calduran Massief Niet dragende wand
DUBOkeur certificaat Calduran Massief dragende wand
• Milieudata: op basis van een Levens Cyclus Analyse (LCA)  is alle milieurelevante informatie bepaald voor de milieuprestatie berekening zoals geregeld in het Bouwbesluit. Deze data is ook opgenomen in de Nationale Milieu Data base.

Alle certificaten staan ook bij onze downloads onder duurzaamheid certificaten.

Een duurzaam leefklimaat met kalkzandsteen

Met kalkzandsteen creëert u eenvoudig een comfortabel leefklimaat. De hoge massa en daarmee geluidsisolatie voorkomt geluidsoverlast van buren en omgeving. Ook voorkomt de langzame opwarming van de hoge massa oververhitting in de zomer. Zo hoeft u minder snel of geen airconditioning aan te zetten. Met het dampregulerend vermogen wordt in perioden van hoge luchtvochtigheid, zoals tijdens het koken of douchen, het vocht uit de lucht opgenomen. Zakt de vochtigheidsgraad? Dan wordt het vocht weer afgegeven. Dit vermindert de kans op gezondheidsklachten door droge lucht. Lees meer over de voordelen van kalkzandsteen.

Circulair bouwen met Calduran Caldubo®

Kalkzandsteen is een milieuvriendelijk product met zeer lage milieubelasting. Uw ambitie om circulair te bouwen vervult u met Calduran Caldubo®. Hierbij is 40% van het grove toeslagmateriaal vervangen door gerecyclede (beton)puingranulaten.

Samenwerking met Stichting Natuurmonumenten

Voor de zandwinning in Hoogersmilde werkt Calduran nauw samen met Stichting Natuurmonumenten. Zij beheert het omliggende Natura-2000 gebied Leggelderveld. Alle zandwinning wordt naast Natuurmonumenten ook in overleg met Rijkswaterstaat en omwonenden uitgevoerd. Met aandacht voor de natuurinrichting in en rondom de plassen.