Isolatie

Isolatie is essentieel om een comfortabel en duurzaam gebouw te kunnen ontwikkelen. Om aan te sluiten bij de eisen met betrekking tot de energie prestatie gelden de volgende eisen voor thermische isolatie (in warmteweerstand Rc – Waarde):