Geluidsisolatie: leidingschachten

Kalkzandsteen wordt vaak gebruikt voor het maken van leidingschachten in appartementengebouwen.

Om daarbij een goede geluidsisolatie te bereiken, adviseren we u wanden te gebruiken met een massa van 150 kg/m² of meer. Kalkzandsteenwanden van 100 mm hebben een gewicht van minimaal 175 kg/m². Dat is voldoende.

De wanden mogen niet gaan dragen. Houd ze daarom minimaal 10 mm los van de bovengelegen vloer. Ook moet er een akoestische ontkoppeling zijn met de bouwmuren, om geluidsoverdracht te voorkomen. Dit kan door een flexibele dilatatie toe te passen.

Optimale geluidsisolatie

Om een optimale geluidsisolatie te bereiken zijn de schachtwanden belangrijk.

Maar ook:

  • De standleiding mag alleen bevestigd aan wanden met een gewicht van 400 kg/m2 of meer.
  • De standleiding moet minimaal 20 mm vrijgehouden zijn van de schachtwanden.
  • De afvoerleiding moet trillingsgeïsoleerd bevestigd.

Gebruikt u kalkzandsteen als schachtwand? Dan zijn de drie hierboven genoemde punten voldoende voor een goede geluidsisolatie. Eventueel kunt u de extra volgende punten meenemen:

  • Op vloerniveau een minerale wolbarrière opnemen.
  • De standleiding omwikkelen met een laag minerale wol van 50 mm of meer.

Altijd geldt:

  • de leidingschacht moet ook brandwerend zijn;
  • de aansluitingen moeten brandwerend afgedekt worden.

Onder Brandwerendheid leest u hoe een aansluiting brandwerend kan worden uitgevoerd.

Geluidsisolatie technische ruimtes

Geluidhinder wordt voorkomen door het installatiegeluidniveau in woningen of appartementen niet hoger dan 20dB(A) te laten bedragen, en maximaal 25 dB(A).