Hoogbouwelementen ®

Hoogbouwelementen

Zeer hoge druksterkte en een volumieke massa vergelijkbaar met beton. 

Bekijk de Technische specificaties

Beschrijving en toepassing

Hoogbouwelementen® is specifiek ontwikkeld voor meerlaagse appartementenbouw. De druksterkten zijn hoog: 36 en 44 N/mm². Dit maakt bouwen tot 11 bouwlagen mogelijk. De combinatie met een hogere volumieke massa (2.200 kg/m³), maakt hoger en slanker bouwen mogelijk. Met een woningscheidende wand van 250 mm wordt voldaan aan de geluidsisolatie-eisen van het Bouwbesluit. Door de grote afmetingen en de machinale verwerking, zijn zeer hoge verwerkingssnelheden haalbaar. Met een (dun) pleister van 0-3 mm is de zeer vlakke wand al afgewerkt. Bekijk ons assortimentsoverzicht.

Toepassing

 • EH250: woningscheidende wanden (Bouwbesluit eis).
 • EH300: comfortklasse m.b.t. geluidwering (Bouwbesluit + 5 dB).
 • EH175 en EH214: binnenspouwbladen, stabiliteitswanden en dragende eind- en tussenwanden in appartementenbouw.

Hoogbouwelementen®

 • zijn rechthoekig;
 • hebben een profilering op de kopse kanten;
 • zijn vlak aan de bovenkant;
 • hebben twee dookgaten;
 • de onderzijde is voorzien van een groef ten behoeve van de kunststof doken.

Plaats tijdens de verwerking doken in de gaten, dan kunt u Hoogbouwelementen® zeer vlak plaatsen.

Compleet bouwsysteem

We leveren de elementen als een compleet bouwsysteem. Eerst werken we de wanden uit naar wanduitslagen; inclusief benodigde nemen we dilataties mee. De wand bestaat uit een combinatie van hele elementen, passtukken en kimblokken.

De passtukken zagen we in onze fabriek op maat. Dit voorkomt afval op de bouwplaats. Samen met de elementen en kimblokken worden ze ‘just  in time’ op de bouwplaats afgeleverd.

Door de beste support

Voordelen

Goedkoper dan beton, en met dezelfde wanddikte.
Hoge geluidsisolatie.
Hoge draagkracht.
Passtukken op maat.
Arbovriendelijk.
Hoge verwerkingssnelheid.
Meer vloeroppervlak dan bij standaard kalkzandsteenelementen.
Uitwisseling wanduitslagen mogelijk met Calduran Webviewer®

Technische specificaties

Wanddikte, afmetingen en gewicht hoogbouwelementen

Verwerking

Voor uitgebreide verwerkingsrichtlijnen: zie verwerking Hoogbouwelementen®.

 • Voor het verkrijgen van een vlakke ondergrond: stel de kimblokken in Calduran Kimfix® (druksterkte 25 N/mm²).
 • Verwerk Hoogbouwelementen® en passtukken machinaal, volgens de door Calduran getekende wanduitslagen. Zorg bij verwerking voor hijsmaterieel met voldoende capaciteit.
 • Verlijm de Calduran Hoogbouwelementen® ‘vol en zat’ met Calduran lijmmortel . Blijvende lintvoegdikte: 2 mm. Stootvoegdikte: 3 mm.
 • Gebruik bij het stellen van de elementen minimaal 1 dook per element.
 • Voor de verwerking leveren wij hulpmateriaal:
  • lijmbakken;
  • lijmscheppen;
  • ankers.
 • De benodigde dilataties vermelden wij op de wanduitslagen.