Geluidsisolatie

Geluidsisolatie is afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw. Hierbij gelden voor woongebouwen en eengezinswoningen de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. Met de invoering van het Bouwbesluit 2012 zijn de eisen voor geluidsisolatie binnen de verschillende niet-woonfuncties zoals hotels, kantoren en bedrijfsruimtes komen te vervallen. Het is aan de opdrachtgever om te definiëren aan welke geluidseisen wanden moeten voldoen.

Geluidsisolatie woningbouw 

De eisen voor geluidwerendheid in de woningbouw vindt u in het Bouwbesluit 2012 hoofdstuk 3.4 ‘Geluidwering tussen ruimten,nieuwbouw’. Er is onderscheid gemaakt tussen de eisen voor luchtgeluidsisolatie of contactgeluidsisolatie.

Luchtgeluidsisolatie

Luchtgeluidsisolatie wordt gemeten door een geluidsbron in een ruimte te plaatsen en daarmee een geluidsniveau te produceren. In de ernaast of onder- of bovengelegen ruimte wordt dan het geluidsniveau gemeten. Op basis van de verschillen hiertussen wordt de geluidsisolatie berekend.

Contactgeluidsisolatie

Contactgeluidsisolatie wordt gemeten door een hamerapparaat op de vloer te laten hameren. Het geluidsniveau in de naast- of onderliggende ruimte zegt dan iets over de contactgeluidsisolatie.

Om te voldoen aan de eis voor de lucht- of contactgeluidsisolatie, moet de scheidende constructie (een vloer of wand) voldoende geluidwerend zijn.

Dit kan op twee manieren bereikt:

  • Breng voldoende massa aan: maak de vloer of wand zo dik en zwaar als nodig is.
  • Via een ontkoppelde constructie: een ankerloze spouwmuur of een betonvloer met zwevende dekvloer.

Houd rekening met geluid dat rechtstreeks door de wand gaat. Maar ook met geluid dat via een omweg naar de ruimte gaat: het flankerend geluid of omloopgeluid. Niet alleen de geluidwerendheid van de wand zelf is belangrijk, maar ook de massa van de aansluitende wanden.

Technische specificaties

Bouwbesluit

Bouwbesluit

Op 1 april 2012 zijn in het Bouwbesluit 2012 de eisen voor geluidsisolatie veranderd. Tot 1 april 2012 werd geluidsisolatie weergegeven met Ilu;k en Ico. Dit is gewijzigd in Dn;T;A,k voor Ilu;k en Ln;T;A voor de Ico. Omdat dit oude begrippen zijn die nog steeds worden gebruikt staat hieronder het verschil weergegeven.

oude waarden             nieuwe waarden
Ilu;k = 0 dB                         Dn;T;A,k = 52 dB
Ico = +5 dB                        Ln;T;A = 54 dB

De nieuwe waarden zijn als volgt af te leiden:
Dn;T;A,k = Ilu;k +52 dB
Ln;T;A = 59 dB – Ico

In tabel 3.15 van het Bouwbesluit staat een overzicht van de gebruiksfuncties voor geluidsisolatie, met bijbehorende grenswaarden. Hieronder staat het eerste gedeelte van deze tabel, met daarin de grenswaarden voor woonfuncties (die van toepassing kunnen zijn). Bekijk voor de overige delen het Bouwbesluit.

Tabel 3.15

Geluidsisolatie eensgezinswoningen

Geluidsisolatie eengezinswoningen

In eengezinswoningen (grondgebonden woningen) worden hoge eisen gesteld aan de horizontale geluidsisolatie. Er bestaan voor dit type woningen geen eisen voor verticale geluidsisolatie. Dat komt omdat de boven elkaar gelegen verdiepingen van een en dezelfde eigenaar is.

Geluidsisolatie per wanddikte

Geluidsisolatie per wanddikte

De luchtgeluidsisolatie tussen twee ruimten is niet alleen afhankelijk van de dikte, maar ook van de detaillering en uitvoering van aansluitende constructies.

In onderstaande tabel vindt u de waarden gebaseerd op laboratoriummetingen. En ook de waarden die in de praktijk haalbaar zijn met de genoemde wandopbouw.

Soms wordt een hogere geluidseis (meer dan +5 dB of 57 dB) aan een wand gesteld. Deze waarde kan gehaald door een massieve wand te combineren met een voorzetwand.