Industrie Foundation Classes (IFC)

De Industrie Foundation Classes (IFC) standaard is een neutrale en open specificatie van bouwkundige objecten. Simpel gezegd is IFC een set van afspraken waarin staat hoe je muren, ramen, deuren, vloeren, daken, enz. in een bestand moet opslaan. Door samen af te spreken hoe men bijv. een muur beschrijft in een bestand (file of database) en die afspraak te respecteren (waardoor het een standaard wordt) kan elk softwarepakket communiceren met alle anderen. In de memo IFC Export instellingen staat beschreven hoe u als Revit gebruiker opensource IFC exporter kunt gebruiken.

Een probleem bij IFC is, dat er verschillende methoden bestaan om bijv. een muur te beschrijven. Dit kan bijv. als proxy, als WallStandardCase of als Wall. Daarnaast kan de vorm van objecten op vele wijzen worden beschreven. Dit is handig bij het wegschrijven, maar uitermate lastig bij het ondersteunen van alle varianten bij import en daardoor soms hinderlijk voor eenduidige uitwisseling of deling van de informatie. Des te belangrijker is het om dit vooraf af te spreken in een BIM-samenwerkingsprotocol. IFC is ontwikkeld door BuildingSMART international (non-profit) en is een veelgebruikt formaat voor uitwisseling van (specifieke) gebouwmodellen. De IFC-specificatie is open en vrij beschikbaar. IFC is in 1997 gestart als verdere ontwikkeling op een standaard die vanaf 1985 is ontwikkeld. Meer info op website Buildingsmart.

Hoe omgaan met nulpunt in Revit t.b.v. nulpunt in IFC Calduran?
Bekijk onze memo Nulpunt Revit > IFC Calduran voor meer informatie.