Richtlijnen voor het opperen van materialen

Plaats de opperpakketten zo dicht mogelijk bij de vloeropleggingen. Overweeg bij grote/hoge projecten een opperklem toe te passen met een beklengte van 2 m¹ ipv 1,2 m¹ (type OK3000). Door minder hijsbewegingen kunt u de opperkosten verlagen.

Richtlijnen voor het opperen van materialen:
  1. Elementen zo dicht mogelijk opperen naast de tegenoverliggende vloeroplegging;
  2. Plaats de elementen op latten of balkjes. Hiermee voorkomt u beschadigingen, optrekkend vocht en vervuiling. Ook staan elementen stabieler en vallen daardoor minder snel om;
  3. Plaats de stelmachine in het midden tussen de te stellen wand en de geopperde elementen (houd rekening met het gewicht dat op de machine vermeld staat);
  4. De reikwijdte van de giek en het maximale hefgewicht zijn afhankelijk van het type stelmachine;
  5. De vrije werkruimte naast de wand is bij voorkeur minimaal 1 m;
  6. Gebruik gekeurde opperklemmen;
  7. Laat leidingen maximaal 100 mm boven vloeren uitsteken en markeer ze duidelijk om letsel te voorkomen;
  8. Dek vloersparingen deugdelijk af. Rijd nooit met de stelmachine over een trapgatafdichting;
  9. Zorg voor de aanwezigheid van krachtstroom voor de elementenstelmachine.