Wintermaatregelen: veilig doorwerken in de winter

Doorwerken in de winter? Bekijk ook Calduran doorwerksysteem.

Kalkzandsteen is goed bestand tegen vorst tijdens de bouwperiode, maar niet in combinatie met zout. Het gebruik van zout of andere dooimiddelen wordt afgeraden op de bouwplaats. Wij adviseren sneeuw zoveel mogelijk met de sneeuwschuiver te verwijderen en gebruik te maken van grof brekerszand als strooimiddel.

Gebruik geen zout op de bouwplaats
• Strooi geen pekel, keukenzout of andere dooikorrels in de nabijheid van kalkzandsteen. Dit veroorzaakt schade aan de kalkzandstenen en het lijmwerk. Natuurlijk kunt u wel (grof) zand gebruiken om gladheid tegen te gaan;
• Plaats elementen of blokken op houten regels, zodat het optrekken van vocht en vervuiling wordt voorkomen;
• Dek alle geopperde kalkzandsteen goed af. Hiermee voorkomt u dat producten door regen, sneeuw of ijzel te nat worden of beijzelen. Te natte elementen kunnen bij nachtvorst aan elkaar vriezen waardoor ze niet meer verwerkt kunnen worden;
• Gebruik de winterlijmmortel van Calduran, deze is afgestemd op het werken bij lage temperaturen;
• Als het zowel overdag als ’s nachts vriest mag er niet meer gelijmd worden. Dek vers gelijmd metselwerk daarom altijd af;
• Breng de lijmmortel niet te ver vooruit aan, maar juist voor het stellen van de blokken of elementen;
• Bij temperaturen onder de 5 °C is de sterkte-ontwikkeling van de mortelvoeg minimaal;
• Dek kimmen af met een afdekplank of steigerplank. De kimmen blijven dan vrij van sneeuw en ijzel;
• De hijsgaten van de lijmblokken en elementen dienen schoon en ijsvrij te zijn in verband met voldoende grip van de elementenklem;
• Gebruik voor het stellen van de kimblokken bij voorkeur Kimfix®. Dit is een mortel met een hogere eindsterkte en een snellere verharding bij lage temperaturen. (voor meer info zie adviesblad kimvoegsterkte).

Losplek
Om kalkzandsteenproducten goed te kunnen lossen, vragen wij u te zorgen voor een goed vlakke en verharde losplek voor de producten, met hierop enkele steigerdelen of baddingen. Na het lossen moeten de producten zo snel mogelijk met een bouwzeil afgedekt worden, met open zijkant voor de nodige ventilatie. Daarbij is het verstandig de zijde van de rijbaan dicht te houden in verband met eventueel opspattend vuil. Om optrekkend vocht en vervuiling op de werkplek te voorkomen dienen de elementen of blokken ook hier op minimaal twee baddingen of houten regels geplaatst te worden. U kunt de producten afdekken met de Calduran Doorwerkhoes. Deze kan zo over een tot torentje gestapeld opperpakket worden geschoven.

Werken met kimmen
• Als u kimmen met een afdekplank of steigerplank afdekt, kunt u ze snel en eenvoudig sneeuwvrij maken en voorkomt u ijzel en rijpvorming op de bovenzijde van de kim.
• Bij het lijmen van wanden is de kimmortel maatgevend voor het moment dat de betonvloeren gelegd mogen worden.
• Bij een hoge bouwsnelheid adviseren we u een kimmortel met hogere sterkte te gebruiken, bijvoorbeeld de Calduran Kimfix® (M25). Deze mortel heeft ook een snellere verharding.
• Gebruikt u minisilo’s dan raden wij u aan om het water in de menger af te tappen en de mengschroef te bedekken.