Waarom kiezen voor kalkzandsteen? – Oersterk

31-05-2023

Er is mij als productmanager van Calduran gevraagd “wat de voordelen zijn van kalkzandsteen?” Vanuit mijn 25 jaar ervaring is hier natuurlijk veel over te vertellen. Met een maandelijks terugkerende rubriek, zal ik elke keer een onderwerp onder de loep nemen. Ik wil beginnen met één van de meest belangrijke eigenschappen van kalkzandsteen: de druksterkte.

Kalkzandsteen is gemaakt van de basisgrondstoffen zand (95%) en kalk (5%). Voor de chemische reactie van de ongebluste kalk en verwerking van de specie wordt hier wat water aan toegevoegd. De kalk gaat bij de verharding, in autoclaven van 200 graden Celsius, een chemische reactie aan met de zandkorrels, waardoor Calcium Silicaat Hydraten (CSH) worden gevormd. Deze CSH-verbindingen zijn zeer hoogwaardig en watervast, zodat de draagkracht ook in (langdurig) natte situaties behouden blijft.

Onze  standaard kalkzandsteenproduct CS12 heeft een druksterkte van 12 N/mm2. Om tot nog hogere druksterktes te komen kan het zand vervangen worden door sterker (silicaathoudend) natuursteen granulaat, zoals basaltgranulaat. Hiermee wordt de druksterkte verhoogd tot wel boven de 45 N/mm2, zoals bij onze Hoogbouwelementen het geval is. De Hoogbouwelementen CS44 zijn daarom zeer geschikt voor hoogbelaste (gevel)penanten bij appartementenbouwen van meer dan 6 bouwlagen.

Een mooie vergelijking zijn de piramides en tempels in het oude Egypte. Ook deze zijn gemaakt van kalkzandsteen, maar dan van de natuurlijke variant die onder hoge (grond)druk van zand met (schelp)kalk tot een steenproduct is gevormd. Veel van die tempels hebben de tand des tijds goed doorstaan en kunnen na meer dan 2000 jaar nog bewonderd worden. Daarom spreken we ook met recht van een oersterk bouwmateriaal.

Heb je vragen over de toe te passen druksterkte bij jouw project? Neem dan contact met ons op 0341 464 000.

De volgende keer zullen we het onderwerp geluidsisolatie behandelen.