Waarom kiezen voor kalkzandsteen? – Circulariteit

17-11-2023

Steeds meer opdrachtgevers geven bij de ontwikkeling van een project circulaire ambities mee. Met Calduran Caldubo® elementen kun je hier invulling aan geven. Hierbij is een deel van het grove toeslagmateriaal vervangen door gerecyclede (beton) puingranulaten.

Een goede start begint met het circulair slopen van gebouwen die aan het einde zijn van hun levensduur. Materialen dienen hierbij zo goed mogelijk gescheiden te worden in verschillende grondstofstromen en in mogelijk her te gebruiken producten. Het puin dat vrijkomt kan dan weer gebruikt worden bij het maken van nieuwe kalkzandsteen elementen.

Onze partner GP Groot kan je ondersteunen in dit sloopproces en de optimale scheiding van secundaire materialen. Samen sluiten we hiermee de kringloop naar een circulaire economie. De Caldubo elementen zijn in diverse dikten van 100 tot 300 mm dikte leverbaar in de kwaliteiten CS12 en CS20. De verwerking en afwerking is gelijk aan de normale elementen.