VNK Statica 6.0  Introductie Rekenvoorbeelden

Bij Statica 6.0, zijn door VNK voorbeeldberekeningen uitgebracht van constructies die veelvuldig in kalkzandsteen worden uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de Eurocode-normen. De beschouwde voorbeelden zijn:

bungalow met (gewapende) metselwerkpenanten;

woongebouw met stabiliteitswanden;

woongebouw met stabiliteit uit een raamwerk;

rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel;

rij woningen met penanten naast het trapgat.

In de voorbeeldberekeningen is aangegeven op welke wijze draagconstructies van metselwerk kunnen worden geschematiseerd en hoe, bij het toetsen van de schema’s, het Statica programma kan worden gebruikt. Ter illustratie hiervan zijn enkele beschreven berekeningen, in de bijlage bij de berekeningen de uitvoer van gelijke berekeningen, uitgevoerd met het VNK Statica programma, gevoegd.

De rekenvoorbeelden zijn voorzien van een update in overeenstemming met de huidige regelgeving en de uitvoer van VNK Statica 6.01.05.

Bron: Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK), 2018. 

Meer beschikbare rekenvoorbeelden

Bekijk voor het gehele overzicht van rekenvoorbeelden de downloads van het VNK.