Woongebouw met een raamwerk

De constructie van woongebouwen wordt veelvuldig uitgevoerd met doorgaande betonvloeren en relatief dikke kalkzandsteenwanden. In die situatie is het mogelijk de stabiliteit van de
constructie te waarborgen middels de capaciteit van het raamwerk dat wordt gevormd door de kalkzandsteenwanden en de betonvloeren. In het rekenvoorbeeld wordt een woongebouw beschouwd van drie bouwlagen, zie figuur 2.

Figuur 2: Plattegrond en langsdoorsnede van de beschouwde constructie.

 

In het rekenvoorbeeld wordt ingegaan op de schematisering van de constructie. De belastingen worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 1990 en de relevante delen van NEN-EN 1991-1.
De dragende wanden worden vervolgens getoetst met de methode die beschreven is in NPR 9096-1-1. Daarna wordt de weerstand van de dragende wanden tegen de windbelasting en de
stabiliteit van de gehele constructie beoordeeld. Bij het beoordelen van de stabiliteit van de constructie wordt gebruik gemaakt van de kruisjes methode die in NPR 9096-1-1 is beschreven.

Voor meer informatie, download het beschikbare rekenvoorbeeld van het VNK in PDF.