Woongebouw met stabiliteitswanden

In dit voorbeeld wordt een statische berekening uitgevoerd voor de kalkzandstenen draagconstructie van een woongebouw van elf bouwlagen. Het woongebouw in dit rekenvoorbeeld is de Hoektoren Noord-Oost van Kasteel Woudhuis te Apeldoorn, ontworpen door Cornelis van de Ven BV – Architecten BNA te Eindhoven.
Een overzicht van een kenmerkende plattegrond van het woongebouw en de draagconstructie is gegeven in figuur 1.

Figuur 1: Plattegrond van het woongebouw

 

De stabiliteit van het gebouw wordt verzekerd door de langere kalkzandsteenwanden die een hoogte hebben van 31,5 meter boven het niveau van de begane grondvloer. De dragende
wanden met een dikte van 214 en 300 mm zijn uitgevoerd in kalkzandsteen CS28. Uitsluitend de elementen van 214 en 300 mm dik zijn in deze kwaliteit verkrijgbaar. De overige wanden, zoals de dragende wanden met een dikte van 150 mm, zoals toegepast in het gemeenschappelijke deel van het gebouw, en de niet dragende binnenspouwbladen met een dikte van 120 mm, zijn uitgevoerd in kalkzandsteen CS20. In de voorbeeldberekening wordt ingegaan op de stabiliteit in beide richtingen, de capaciteit van de zwaarst belaste wand en de weerstand van de dragende wanden tegen windbelasting.

Voor meer informatie, download het beschikbare rekenvoorbeeld van het VNK in PDF.