Rij woningen met penanten naast trapgat

In dit voorbeeld wordt de stabiliteit van een rij van vier woningen beschouwd. De stabiliteit wordt verzekerd door penanten die zich naast het trapgat in de eerste en tweede
verdiepingsvloer bevinden. In dit voorbeeld wordt uitsluitend de situatie beoordeeld met een windbelasting in de richting loodrecht op het vlak van de woningscheidende dragende wanden.
Een overzicht van de constructie van de vier woningen is gegeven is in figuur 4. Bij de relevante windrichtingen zijn telkens twee van de totaal vier aanwezige penanten als een actieve penant te beschouwen.

Figuur 4: Overzicht van de constructie van de vier woningen

 

In het rekenvoorbeeld wordt, net als in het vorige rekenvoorbeeld, ingegaan op de op de penanten aangrijpende krachten, de capaciteit van de stabiliteitspenanten en een controle van
de aanname dat bouwmuren als neutrale wanden mogen worden beschouwd.

Voor meer informatie, download het beschikbare rekenvoorbeeld van het VNK in PDF.