Rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel

In dit voorbeeld wordt de stabiliteit van een rij van drie woningen, waarbij de stabiliteit wordt verzekerd door penanten die zijn opgenomen in de voor- en achtergevel, beschouwd. Hierbij
wordt uitsluitend de situatie beoordeeld met een windbelasting in de richting loodrecht op het vlak van de woningscheidende dragende wanden. Een overzicht van de constructie van de drie woningen is gegeven is in figuur 3.

Figuur 3: Overzicht van de constructie van de drie woningen

 

In het rekenvoorbeeld wordt ingegaan op de krachten die aangrijpen op de penanten, de capaciteit van de stabiliteitspenanten en een controle van de aanname dat bouwmuren als
neutrale wanden mogen worden beschouwd.

Voor meer informatie, download het beschikbare rekenvoorbeeld van het VNK in PDF.