Bungalow met (gewapende) metselwerkpenanten

In dit voorbeeld wordt de stabiliteit van een bungalow met één bouwlaag beschouwd. De dakconstructie bestaat uit een houten balklaag en beschot. De dakconstructie wordt gedragen door dragende binnenspouwbladen aan de buitenzijde en stalen liggers in het midden. De stalen liggers zijn opgelegd op stalen kolommen in de gevels en 4 gemetselde penanten in de woning. De dakconstructie is een schijf die de horizontale krachten kan afdragen op de stabiliserende elementen. In de richting evenwijdig aan de cijfer-assen wordt de stabiliteit verzekerd door de dragende binnenspouwbladen. De stabiliteit in de richting evenwijdig aan de letter-assen wordt verzekerd door de 4 (gewapende) metselwerkpenanten op assen B en C. In dit voorbeeld wordt uitsluitend de situatie beoordeeld met een windbelasting evenwijdig aan de letterassen. Een overzicht van de constructie van de bungalow is gegeven in figuur 1.

Overzicht van de constructie van de bungalow

 

Voor meer informatie, download het beschikbare rekenvoorbeeld van het VNK in PDF.