Invloed van ingesloten koude dilatatievoegen op de luchtisolatie

Koude dilatatievoegen in de wand sluit u geheel af met een dilatatieweefsel versterkte dunpleisterafwerking. Dergelijke afgewerkte stootvoegen hebben geen meetbare invloed op de geluidsisolatie. Om dit te bevestigen zijn bij TNO wanden van kalkzandsteenelementen doorgemeten zonder en met open stootvoegen. Dit Calduran rapport CALD R0227 (rapnr B 541 IMG-TNO) is opvraagbaar bij de afdeling Techniek & Advies. De conclusies uit dit onderzoek zijn duidelijk: bij enkelvoudige wanden en bij ankerloze spouwmuren zorgen ingesloten open stootvoegen die voorzien zijn van een dunne gipsafwerking niet voor een vermindering van de luchtgeluidsisolatie over het gehele gemeten frequentiegebied van 100 tot 5000 Hz.

Koude dilatatievoegen past u zonder bezwaar toe in enkelvoudige woningscheidende wanden en in ankerloze spouwmuren met recht tegenover elkaar gelegen voegen. Bekijk ook het adviesblad “dilataties en aansluitingen”