Balk- en lateiopleggingen

  • Aan beide zijden een opleglengte van tenminste 200 mm bij wanden met een kozijnopening tot 2 m breed en 250 mm bij bredere kozijnopeningen;
  • Altijd tweezijdig een oplegfolie toepassen tussen de latei en de kalkzandsteen. Oplegging uitvlakken met (lijm) mortel (bij een onvlakheid van meer dan 1 mm), waarbij de folie onder deze uitvlaklaag wordt aangebracht;
  • Wanneer de onvlakheid aan de bovenzijde van de latei te groot is, altijd uitvlakken met Calduran Metselfix® of Kimfix® (afhankelijk van de gewenste druksterkte);
  • Een latei, of het lijmwerk op een latei, mag in geen geval boven de wand uitsteken.

Lateioplegging dragende wand                                                                             Latei niet-dragende wand

 

  • Stelruimte boven lateien in dragende wanden vullen met mortel, bij niet-dragende wanden met een elastische voegmiddel.

Voor de uitgebreide verwerkingsadviezen met betrekking tot lateien zie ons adviesblad “lateien”. Hierbij wordt ook verder ingegaan op diverse aspecten rondom onze Calduran Lateiservice®.