Werkinstructie Lateiservice

In deze werkinstructie onder andere:

  • Procedure Lateiservice®
  • Algemene aandachtspunten verwerking betonlateien
  • Vloerdragende- en niet vloerdragende situaties