Wandaansluitingen

Eigenlijk zijn het geen dilataties, maar wandaansluitingen kunnen als een dilatatie werken. Aansluitingen van kalkzandsteenwanden onderling of op andere constructieonderdelen kunnen op twee manieren uitgevoerd: met een flexibele aansluitingen of een starre aansluitingen.

Flexibele aansluiting 

Alle aansluitingen van wanden op doorbuigende ondergronden en aansluitingen van kalkzandsteen wanden met wanden van een ander materiaal worden uitgevoerd als flexibele aansluitingen. Er moet rekening worden gehouden met beweging, niet alleen met die van krimp. Om de wand voldoende stabiliteit te geven worden er dilaterende wandankers opgenomen in de lintvoegen. Als in een tekening een akoestische ontkoppeling staat aangegeven kan men deze flexibele aansluiting aanhouden.

Starre aansluitingen

Starre aansluitingen zijn constructieve verbindingen en worden verlijmd uitgevoerd met een lijmkoppelstrip of een star wandanker. Ze zijn daarom gelijk aan de loodvoegverbinding.

Voor- en achtergevels van rijtjeswoningen met ankerloze spouwmuren fungeren doorgaans als stabiliteitswanden. Deze binnenspouwbladen dienen daarom constructief met de bouwmuur te worden verbonden met deze starre aansluiting. Let op dat hierbij ook verticaal de belasting wordt doorgestapeld naar de fundering en dat de nokken onder de langzijde vloer op de funderingsbalk doordraagt. Het is dan ook belangrijk dat een eventuele voeg tussen de bovenzijde wand en onderzijde vloer gevuld is met mortel.