Voorbereiding

Een project begint altijd met een goede voorbereiding. Belangrijk is om een voorbespreking te houden met de uitvoerder, de verwerker en een bouwbegeleider van Calduran (afdeling Service & Support). Hierbij worden de werkwijze van het project, de taakverdeling, veiligheidsaspecten en dergelijke besproken. De benodigde tijd verdient u ruimschoots terug doordat daarna het bouwproces soepeler verloopt en stagnatiekosten worden voorkomen. Voor de bespreking hebben we een checklist werkvoorbereiding opgesteld.