Vlakheidcontrole

Op basis van de eisen in het bestek controleert u de vlakheid van gemetselde of gelijmde kalkzandsteenwanden. Onderstaande tabel geeft de beoordelingscriteria per groep aan. Deze tabel komt overeen met de standaard Stabu bestekeisen.