Verankeringen in de lijmvoeg

Ankers die tijdens het lijmen in de voegen worden opgenomen, mogen niet dikker zijn dan 1,5 mm. Let er hierbij op dat u de lijmmortel niet te dun verwerkt (te veel water toegevoegd). De vereiste minimale lintvoegdikte is 2 mm. Volgens Eurocode 6 voert u spouwankers uit in RVS kwaliteit A4 (AISI 316).