Vellingwanden

  • Verwijder aanwezige mortelresten door afsteken of borstelen. Hardnekkige vervuilingen verwijdert u met verdund azijnzuur. Pas een gebruiksoplossing toe van maximaal 5 procent en gebruik absoluut geen ander of onverdund gewoon zuur! Voordat u het metselwerk behandelt, bevochtigt u het eerst om een te grote opzuiging van het schoonmaakmiddel in de stenen en de voegen te beletten. Overige vervuilingen, zoals stof en roet, verwijdert u met een zeepoplossing in warm water;
  • Dek vellingwanden zonodig aan de bovenzijde af om te voorkomen dat ze natregenen, of vervuild worden door lekwater uit verse betonmortel. Zorg ook voor voldoende afwatering om plasvorming tegen te gaan. Zo voorkomt u verkleuring en vervuiling door grote hoeveelheden vocht. Ook kunt u een vochtwerend en vuilwerend middel gebruiken om vervuiling tegen te gaan.