Vellingblokken

Voor meer informatie over Vellingblokken: zie productpagina.

 • Vellingblokken in half steens verband stapelen en lintvoeg vol en zat verlijmen met Calduran lijmmortel. Deze mortel heeft de juiste kleur voor de Calduran vellingblokken.
  (Blijvende) lintvoegdikte: 2 mm, stootvoegdikte: 3 mm.
 • Vellingblokken kunnen over het algemeen verwerkt zonder lijmmortel in de stootvoegen (‘stootvoegloos’).
 • Als er eisen gesteld worden aan de geluidsisolatie (zie tabel), de luchtdichting of de wand wordt voorzien van muurverf:
  – de verticale v-naden achteraf éénzijdig minimaal 3 mm afdichten;
  – de stootvoegen vol en zat verlijmen.
 • Voor de verwerking van vellingblokken leveren wij hulpmaterialen:
  – lijmmortel;
  – lijmbakken;
  – lijmscheppen;
  – ankers;
  – Hijsgereedschap;
  – Stelmachines.
 • Dilataties: in wanden van kalkzandsteen dilataties aanbrengen.
  – Gefundeerde, dragende 100mm-wanden van Calduran vellingblokken met een hoogte van 2,7 meter (zonder openingen): globaal om de 6,5 meter dilateren.
  – Niet-dragende V67-wanden moeten globaal om de 3,5 à 4 meter gedilateerd. Dilateer op de plek van de sparingen.
 • Zijn er meerzijdige belemmeringen of hebben de wanden openingen? Pas dan de dilatatieafstand aan.
 • Vraag een kosteloos dilatatieadvies aan bij de afdeling Techniek & Advies.

Stootvoegloze verlijming

Als u vellingblokken machinaal verwerkt, verlijmt u om praktische redenen de stootvoegen niet. Dit heet stootvoegloze verlijming. U dient de geprofileerde stootvoegen strak in elkaar te sluiten. Brandtechnisch gezien is het dan niet noodzakelijk de stootvoegen te verlijmen. Bij stootvoegloze verwerking, kunt u, bij grote wandvlakken zoals in bedrijfshallen vaak het geval is, de verwerkingssnelheid opvoeren door te werken met de Calduran vierzetter. Dit is een klem die vier blokken tegelijk kan hijsen en per twee kan plaatsen.

Vierzetter