Tegelwerk

Tegelwerk brengt u rechtstreeks op een gelijmde wand aan, gebruik bij voorkeur een flexibele lijm. Controleer vooraf of de wand vlak genoeg is. Indien een uitvlaklaag nodig is, gebruik dan een laag op basis van cement. Bij gipsgebonden uitvlaklagen bestaat een grote kans op loslaten van het tegelwerk.

Dilataties in tegelwerk 

Zet dilataties in kalkzandsteen wanden altijd door in het tegelwerk. Soms moeten er ook nog extra dilataties worden opgenomen in het tegelwerk van een badkamer vanwege de grootte van de tegelvlakken. Wij adviseren de volgende werkwijze:

  • Werk altijd vanuit de dilatatie en dicht de voeg af met een elastische kit.
  • Sluit tegels en vensterbanken op borstweringen, die tussen twee neggekanten worden opgesloten, niet strak aan tegen de opgaande neggekant. Werk de naad af met een op de kleur van de voeg afgestemde elastische kit.
  • Werk aansluitingen van dragende en niet-dragende wanden af met een elastische kit. Zorg ervoor dat de tegels in beide richtingen vrij blijven van de hoek, zodat beweging mogelijk blijft.