Schooradvies topgevels

Topgevels tot 3 m hoog zet u vast met 1 schoor. Voor topgevels tot 4,5 m hoog gebruikt u 3 schoren. Topgevels tot 3 m en dikker dan 214 mm hoeft u niet te schoren. Bij topgevels van ankerloze spouwmuren plaatst u aan beide zijden schoren.

 

Algemene eisen:
  • Bevestig de standaard wandschoren onder een hoek van ongeveer 45 graden met een afwijking van maximaal 10 graden en op ongeveer 1,8 m hoogte. Dit is meestal de derde laag elementen;
  • Gebruik ter bevestiging van de schoren geschikte ankers met een minimale karakteristieke bezwijkbelasting van 8 kN. Zie hiervoor de specifieke gegevens van de ankerfabrikant;
  • Verwijder de schoren pas na het aanbrengen van alle definitieve stabiliteitsvoorzieningen. Dit houdt in dat u dwarswanden heeft aangebracht en dat vloeren zijn gelegd, gestort en voldoende zijn verhard (ook de voegvulling bij kanaalplaten);
  • Als het tijdens het lijmen van de wanden al hard waait, schoor deze wanden dan af (op de derde laag) voordat ze volledig op hoogte zijn;
  • Houd er rekening mee dat bij afwezigheid van omliggende bebouwing de windkracht op wanden fors kan oplopen. Dit geldt ook voor werken op hoogtes groter dan 10 meter. Controleer bij een stormwaarschuwing alle wanden en plaats extra schoren.

Bekijk ook het adviesblad schooradvies.