Schooradvies rechthoekige wanden

Voor de meeste situaties houdt u een maximale schoorafstand aan van 5,6 m en een eindafstand van 2 m. Wanden van 250 en 300mm dik (max 2,7m hoog) hoeft u niet te schoren. Bij een stormwaarschuwing halveert u bij de buitenwanden en binnenspouwbladen (die vaak 100 of 120 mm dik zijn) de schoorafstand. De maximale schoorafstand kunt u aflezen in de tabel.

 

Maximale schoorafstanden (meters) van rechthoekige wanden met een hoogte tot 2,7 m 

Vanaf windkracht 9 de situatie ter plekke beoordelen en waar nodig nog aanvullende voorzieningen te treffen.

1 Met 2 x 120 mm wordt bedoeld ankerloze spouwmuren met schoren aan beide wanden;

2 Bebouwd gebied is een locatie in de bebouwde kom;

3 Onbebouwd gebied ligt bijvoorbeeld in een polder of aan de rand van een bebouwd gebied.

 

Voor meer schooradvies, zie ook ons adviesblad Schooradvies.