Schoon metselwerk en vellingwanden

  • Controleer bij metselwerk of de voegen voldoende diep (15 mm) zijn uitgekrabd;
  • Verwijder aanwezige speciesluiers en mortelresten door afsteken of borstelen. Hardnekkige vervuilingen verwijdert u met verdund azijnzuur. Pas een gebruiksoplossing toe van maximaal 5 procent en gebruik absoluut geen ander of onverdund gewoon zuur! Voordat u het metselwerk behandelt, bevochtigt u het eerst om een te grote opzuiging van het schoonmaakmiddel in de stenen en de voegen te beletten. Overige vervuilingen, zoals stof en roet, verwijdert u met een zeepoplossing in warm water;
  • Om inregenen te voorkomen dekt u schoon metselwerk en vellingwanden aan de bovenzijde af;
  • Een vochtwerend en vuilwerend middel op schoon metselwerk en vellingwanden voorkomt vervuiling.