Persoonlijke bescherming

  • Draag afhankelijk van de bewerking altijd de nodige PBM’s zoals veiligheidsschoenen, helm, handschoenen, ademhalingsbeschermingsmiddelen, gehoorbescherming;
  • Smeer bij felle zon regelmatig de huid in met UV-beschermende crème en zet een zonnebril op met UV-filter;
  • Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de werkplek op de vereiste veiligheidsmaatregelen en controleer op mogelijk optredende gevaren door werkzaamheden van anderen.