Oplegging prefab betonvloeren

Prefab betonvloeren legt u koud op. Gebruik geen samendrukbaar oplegvilt, dan kunnen verticale vervormingsverschillen ontstaan. Bij vloeroverspanningen groter dan 7 m kan een drukverdelend oplegmateriaal nodig zijn. Dit dient de vloerenleverancier of constructeur dan uitdrukkelijk voor te schrijven. Bij meerlaagse appartementenbouw (hoger dan 11 m) met massieve bouwmuren van 250 of 300 mm dik is bij gebruik van kanaalplaatvloeren een oplegrubber nodig. Dit moet een zeer harde rubberstrook zijn, waardoor de verticale vervorming beperkt blijft.

Alle boven elkaar geplaatste wanden en vloeren gefundeerd beneden maaiveld en wanden met een stabiliserende functie stapelt u goed door. Dat wil zeggen dat u eventuele ruimte tussen vloeren en ondergelegen wanden constructief vult met mortel. Deze naden mag u nooit vullen met PUR-schuim!