Oplegging in het werk gestorte vloeren

Zorg ervoor dat in het werk gestorte (breedplaat)vloeren niet hechten aan de bovenzijde van de kalkzandsteenwanden. Leg daarom een kunststoffolie op de wand.

Bij onderstaande uitzonderingen laat u de folie achterwege:

1.  Bij stabiliteitswanden korter dan 3 m;

2.  In gevallen waarbij de constructeur aangeeft dat de betreffende wand meer dan de gebruikelijke dwarskracht op moet kunnen nemen. Boven het middelste gedeelte van de wand, over 1/3e  van de wandlengte, mag u dan geen folie aanbrengen.