Ondergrond

Dragende wanden moeten altijd op een gefundeerde en voldoende stijve ondergrond staan. Zorg ervoor dat de ruimte onder de nokken van de langszijde van vloerplaten altijd goed gevuld zijn met een mortel. Zodoende kunnen de langsgevelwanden doordragen naar de fundering en kunnen de stabiliteitswanden hun functie vervullen. Ook wordt zo scheurvorming in wanden voorkomen.

Leg vloerplaten zoveel mogelijk aaneengesloten. Vul bij PS passtroken de open ruimtes ter plaatse van de oplegging op om een open verbinding vanuit kruipruimte naar de spouw te voorkomen. Doe dit met een draagkrachtig materiaal als deze opening groter is dan 10 cm en bij belastingconcentraties zoals bij penanten en stabiliteitswanden.

Voor andere details zie onze detaildatabase op www.calduran.nl/kennisbank