Nazorg en vloeropleggingen

Als de wanden gereed zijn is het belangrijk de wanden nog even na te lopen, zonodig bij te werken en eventueel te beschermen tegen neerslag en vervuiling. Soms zijn er nog aanvullende bewerkingen nodig zoals het aanbrengen van leidingsleuven. Verder vindt u hier de Calduran richtlijnen voor oplegging van vloeren en balken op kalkzandsteen wanden.